ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВХОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Автор(и)

  • О.П. Коханова Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine

Ключові слова:

психологічний супровід, входження, освітнє середовище, рівень домагань, студенти-першокурсники.

Анотація

У статті розглядається проблема теоретичного вивчення поняття психологічного супроводу та питання входження першокурсників в освітнє середовище в умовах сучасних тенденцій розвитку освіти; визначено значущість діагностики особистісних якостей студентів як однієї з умов ефективного психологічного супроводу першокурсників; представлено результати психодіагностичного вивчення рівня домагань студента як складової Я-концепції та психологічної детермінанти цілеспрямованої активності особистості.

 

Біографія автора

О.П. Коханова, Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Посилання

Бучевська Л. М. Психологічний супровід навчально-виховного процесу / Л. М. Бучевська // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 1 (49) – С. 239-243.

Лебідь Н. К. Рівень домагань як психологічна детермінанта формування цілеспрямованої активності особистості / Н. К. Лебідь // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2014. – № 21. – С. 102-106.

Осухова Н. Г. Психологическое сопровождение семьи и личности в кризисной ситуации / Н. Г. Осухова // Школьный психолог. – 2001. – № 31. – С. 1-16.

Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с. – С. 417.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01