ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АГРОІНЖЕНЕРІВ ФРАНЦІЇ

Автор(и)

  • Н.А. Рудницька Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

стандарти вищої освіти, професійна підготовка інженерів, професійні компетентності.

Анотація

В сучасному аграрному секторі відчуваються неймовірно швидкі зміни у якості, функціональності і міждисциплінарності знань. Саме нові освітні стандарти мають врахувати особливості європейської агроінженерної освіти і формування необхідних компетентностей сучасного інженера аграрного профілю з урахуванням новітніх інноваційних технологій та процесів у світі агробізнесу. Визначені деякі загальні компетентності французьких інженерів цієї галузі економіки.

Біографія автора

Н.А. Рудницька, Національний університет біоресурсів та природокористування України

викладач кафедри іноземної філології і перекладу

Посилання

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII: за станом на 30.11.2016 / Відомості Верховної Ради (ВВР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Виявлення та вирішення проблеми розриву у навичках в Україні. ОЕСР Стратегія секторної конкурентоспроможності для України. Звіт за підсумками проекту. Робоча група з розвитку навичок у секторі агробізнесу, грудень 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/globalrelations/Skills_Gap_Assessment_Ukraine_UKR.pdf

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/ education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html.

Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика франції: перетинання шляхів // Науковий вісник НУБіП. – К., 2010. – № 155, ч.1. – С. 241-247.

Рудницька Н.А. Методична підтримка самостійної роботи майбутніх фахівців-аграріїв (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія: зб. наук. пр. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. № 199. част. 2. – C. 279-287.

ENAEE. Presentations from the 10th Anniversary Event – Conference & General Assembly, 21-22 November 2016, Rome. – Available at: http://www.enaee.eu/enaee-10th-anniversary-event-conference-general-assembly

Ferron O., Humblot J.-P., Bazile J. & Mayen P. Introduire un référentiel de situations dans les référentiels de diplôme en BTS, Rapport de recherche – Dijon: Enesad, 2006. – 86 p.

Métral J.-F. Qu’est-ce qu’un ingénieur? Ce que nous apprend la validation des acquis de l’expérience. // Recherches & éducations – Dijon: Agrosup Dijon, 2014, – № 10. – С. 61-76.

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – Available at: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf

TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів – Available at: http://www.unideusto.org/tuningeu/

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-04