ВИКОРИСТАННЯ СКРАЙБІНГУ ЯК АКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Автор(и)

  • О. О. Ярмощук Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3684-9714
  • В. М. Василюк Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8569-7518
  • О. О. Демчук Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

Ключові слова:

студенти, скрайбінг, візуальне мислення, активні методи навчання

Анотація

В статті показано значення використання скрайбінгу як активного методу навчання. Розкрито значення візуального мислення та його позитивний вплив на процес запам’ятовування. Наведено приклади використання скрайбінгу на заняттях зі студенами. Автори стверджують, що прийоми скрайбінгу доцільно використовувати під час розучування теоретичного матеріалу, оскільки він спрощує і прискорює процес запам’ятовування та розвиває критичне мислення.

Біографії авторів

О. О. Ярмощук, Рівненський державний гуманітарний університет

кафедра теорії і методики фізичного виховання, доцент

В. М. Василюк, Рівненський державний гуманітарний університет

кафедра теорії і методики фізичного виховання, професор

О. О. Демчук, Рівненський державний гуманітарний університет

кафедра загальної психології та психодіагностики, доцент

Посилання

Ажгибкова Т.Н. Научные основы применения структурно-логических схем при преподавании гуманитарных дисциплин в вузах [Текст] / Т.Н. Ажгибкова, В.В. Зверев, М.Л. Лебедева // Инновации в образовании. – 2005. – №3.– С. 13 – 27.

Василюк В. М. Значення розвитку креативності як акмеологічної інваріанти професіоналізму майбутнього фахівця з фізичної культури [Текст] / В.М. Василюк, О.О. Ярмощук // Наукові педагогічні проблеми фізичної культури. – 2014. – Вип. 12 (53). – С. 17–20.

Осадчий В.В. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів [Текст] / В.В. Осадчий, К.П. Осадча // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 128 − 133.

Робинсон К. Новый взгляд на систему образования [Електронний ресурс] / К. Робинсон - Режим доступу до ресурсу: https: // www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ.

Симоненко С. М. Візуальне мислення в структурі розвитку професійних музикальних здібностей [Електронний ресурс]/ С. М. Симоненко, Їнь Хуан // Наука і освіта. - 2012. - № 9. - С. 189-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_9_45.

Сорока Т.В. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу [Електронний ресурс] / Т.В.Сорока // Географія. - Харків:ТОВ Видавнича група «Основа». - № 16 (284). – 2015. – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/article/51806.

Ярмощук О.О. Використання мнемотехніки як активного методу навчання на заняттях зі студентами спеціальності «фізичне виховання [Текст] / О.О. Ярмощук, В.М. Василюк // Інноватика у вихованні – Рівне: РДГУ, 2016. – В.3. – С182-189.

Belousova L., Zhiteneva N. Visualization of learning material using technologies of skribing in teachers’professional activities // Physics and Mathematics Education : scientific journal. – 2016. – Issue 1 (7). – Р.39-47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-01