СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КНИГА В ЖИТТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Ольга, Наталія Анісімова, Крисько

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2019.189843

Ключові слова:

соціологічне опитування, література, книга, сучасна українська література, інформація.

Анотація

Мета роботи. Дослідити рівень популярності сучасної української книги та визначити
пріоритети молоді серед сучасних українських письменників задля покращення укомплектованості
бібліотечного фонду ВОУНБ імені К. А. Тімірязєва цією літературою. В умовах розбудови
незалежної української держави важливим чинником діяльності бібліотечних закладів є
максимальне задоволення потреб читачів як у змістовному, так і в мовному аспекті. Необхідність
вивчення цієї проблеми посідає важливе місце серед завдань кожної бібліотеки, отже враховуючи
ці аспекти, тему роботи можна вважати актуальною. Методологія. У процесі дослідження
застосовано наукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, соціологічні методи анкетування,
аналітичні методи аналізу даних. Наукова новизна роботи полягає в дослідженні та аналізі рівня
поінформованості молоді в галузі сучасної української літератури, визначенні жанрових вподобань
молоді, дослідженні мотивів, які спонукають молодь до читання сучасної української літератури
та визначенні найбільш комфортного формату читання серед користувачів ВОУНБ імені
К. А. Тімірязєва. Висновки. Результати дослідження допомогли з’ясувати рівень популярності
сучасної української книги серед молодих людей, визначити пріоритети молоді серед сучасних
українських письменників. Враховуючи сферу бібліотечного спілкування, вдосконалення його
якості бібліотека зможе підвищити свій соціальний престиж, створити зручну, затишну робочу
атмосферу для реальних і потенційних читачів. Дослідження показало, що вищим є рівень освіти
респондентів, то частіше вони читають книжки. Жінки читають друковані книжки частіше,
ніж чоловіки. Найпопулярнішим серед молодих читачів жанром є психологічна література (15%),
трилери (2%) є найменш популярним жанром серед опитаних. Результати дослідження показали
мотиви, які спонукають молодь до читання сучасної української літератури. Більшість 159 (53%)
респондентів вважають, що це один із важливих засобів самовдосконалення та розвитку, що
дозволяє їм здійснити самоутвердження в усіх сферах життєдіяльності.

Посилання

Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень: Навчально-методичний

посібник. Друге вид. доп. і перероб. Рівне: РДГУ: Інститут соціальних досліджень, 2006. 167 c.

Завадський Ю.Р. Анімаційна поезія як різновид мережевої літератури. Літературознавчі обрії.

Праці молодих учених. Випуск 5. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. С.

-21.

Соціологічне дослідження і його види. URL: https://buklib.net/books/28257/

Чи «сучасна» сучасна українська література. URL: http://www.leport.com.ua/chi-suchasnasuchasna-

ukrayinska-lite/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

Статті