ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229837

Анотація

Мета роботи. Аналіз особливостей формування моделі публічної бібліотеки в умовах утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Півдня України. Методологія дослідження ґрунтується на комплексі загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання) та підходів
(системний, соціокомунікативний та модернізаційний). Наукова новизна роботи полягає у здійсненні комплексного дослідження можливості обрання бібліотеками Одещини, Херсонщини та Миколаївщини певного профілювання та власного шляху розвитку в умовах утворення ОТГ в якості центрів правової та регіональної інформації у вигляді центрів громадських ініціатив, соціокомунікаційних майданчиків, мультимедійних мобільних бібліотек або мультикультурних центрів. Висновки. На основі зіставлення переваг і недоліків запропонованих моделей реформування бібліотечної мережі надано пропозиції стосовно вироблення оптимальної моделі функціонування публічних бібліотек Півдня України, що
передбачає наступні важливі елементи. По-перше, автоматизацію, яка ґрунтується на розвитку й упровадженні новітніх інформаційних технологій, що, у свою чергу, сприяє модернізації матеріально-технічної бази, організаційної структури та підготовки бібліотечних кадрів. По-друге, надання нових послуг або продукції, оновлення методів управління діяльністю й персоналом. По-третє, забезпечення стабільного фінансування та застосування маркетингових і рекламних технологій популяризації бібліотечної діяльності в умовах функціонування ОТГ. По-четверте, збереження цінного кадрового ресурсу та технологізацію роботи бібліотечних працівників. По-п’яте, організацію роботи публічної бібліотеки ОТГ як інформаційного інтелект-центру та культурно-дозвільного простору, що розглянуто на прикладі Чорноморської бібліотеки. По-шосте, необхідність запровадження нестаціонарного бібліотечного обслуговування на засадах Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
Ключові слова: публічні бібліотеки, південь України, об’єднані територіальні громади (ОТГ), модернізація, модель, профілізація 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23