МЕНЕДЖМЕНТ ВЕБ-КОНТЕНТУ ЯК СУЧАСНИЙ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАПРЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229857

Анотація

Метою дослідження є окреслення основних концептів у галузі менеджменту веб-контенту та виявлення основних складових функціональної діяльності у цій сфері. Методологія дослідження базується на комплексі загальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції і дедукції, оглядово-
аналітичного, а також узагальнення та абстрагування, що дало змогу виявити і узагальнити основні ознаки, завдання діяльності та концепти, які визначають менеджмент веб-контенту як сучасний поліфункціональний напрям діяльності. Наукова новизна виконаного дослідження полягає в окресленні ознак, завдань діяльності та основних концептів сучасного поліфункціонального напряму інформаційно-управлінської діяльності – менеджменту веб-контенту, який актуалізувався у зв’язку з цифровими трансформаціями усіх сфер суспільного життя. Висновки. Основними концептами менеджменту веб-контенту як стратегії формування цифрового інформаційно-комунікативного середовища є: цифрові трансформації усіх сфер суспільного життя як чинник розвитку діяльності у сфері веб-середовища, розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури суспільства, веб-ресурси як сукупність інтегрованих засобів технічного, програмно-апаратного характеру, а також контенту, призначеного для публікації у веб-просторі, спеціальна професійна освіта у галузі менеджменту веб-контенту. Процесний підхід теорії управління до менеджменту веб-контенту, застосування концепцій проєктного менеджменту та комплексне урахування спільності життєвого циклу сайту та життєвого циклу веб-контенту дає змогу ефективного створення і функціонування веб-ресурсу.

Ключові слова: цифровізація, менеджмент, веб-контент, менеджмент веб-контенту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23