Методичний супровід промоції читання публічних бібліотек України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249325

Анотація

Мета роботи – розкрити роль, основні напрями та сучасні тенденції методичного супроводу
діяльності публічних бібліотек України у забезпеченні реалізації завдань з промоції читання.
Методологія дослідження полягає у застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів, а
саме: методів аналізу, синтезу та узагальнення, порівняння, оглядово-аналітичного методу, методу
документаційного аналізу, що дає змогу досягти поставленої мети. Наукова новизна роботи
полягає в комплексному та системному підході до розширення уявлень про вплив методичної роботи
на діяльність публічних бібліотек України у промоції читання. Висновки. Виявлено, що втрата в
суспільстві інтересу до читання набула загальнодержавного значення та вимагає невідкладних дій.
У таких умовах необхідності збільшення попиту на українську книгу і підвищення статусу читання
зростає роль публічних бібліотек у промоції читання. З’ясовано, що у цих умовах формується
нова концепція методичного супроводу діяльності бібліотек з промоції читання. Проаналізовано
основні складові методичної роботи з популяризації книги та читання: розроблення пропозицій
та рекомендацій, видання методичних посібників, підвищення кваліфікації фахівців, навчання їх
використанню сучасних технологій, організація публічних акцій, що привертають увагу до книги та
читання, проведення конференцій, семінарів, узагальнення власного досвіду та досвіду роботи інших
бібліотек, оприлюднення кращих практик бібліотек на сторінках фахових видань та електронних
ресурсах. Досліджено, що надаючи методико-консультативну допомогу бібліотекам у популяризації
книги та читання, методисти активно використовують цифрові технології. Збільшується частка
електронних методичних ресурсів і забезпечення віддаленого доступу до них, отримує розвиток
різноманіття форм, методів, напрямів та продуктів методичної діяльності.
Ключові слова: промоція читання, публічні бібліотеки, методична діяльність, основні напрями
методичної роботи, методичний супровід, методичні видання, підвищення кваліфікації, професійні
конкурси, трансляція досвіду, форми і методи роботи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті