Інноваційні технології та методи навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційно-бібліотечної сфери

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2022.263980

Анотація

Мета роботи – здійснити огляд та проаналізувати інноваційні технології та методи навчання, що застосовують у процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційно-бібліотечної сфери та впровадження яких потребує максимальної модернізації освітнього процесу. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів і прийомів наукового пізнання, що дає змогу розкрити, піддати аналізу й узагальнити специфічні особливості впровадження інноваційних педагогічних технологій і методів у процесі підготовки майбутніх фахівців. Наукова новизна. У статті узагальнено ключові зміни в освітній галузі загалом, що базуються на вдосконаленні, трансформації освітнього процесу за рахунок його переходу на технологічний рівень, пошуку перспективних інноваційних педагогічних методів, які спрямовані на професійний розвиток, саморозвиток особистості, нові виміри її самореалізації. Порівняльний аналіз сучасних інноваційних педагогічних технологій та методів навчання засвідчив необхідність оновлення змісту освітнього процесу, створення інноваційного освітнього середовища в закладах вищої освіти. Особливу увагу в статті приділено процесу підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса з акцентом на запровадження інновацій у цьому процесі. Висновки. Проаналізовано інноваційні технології та методи навчання, що найбільш активно впроваджують у вищій освіті загалом та в процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи зокрема. Доведено, що навчання і виховання особистості в умовах стрімкого інформаційного потоку, динамічного розвитку суспільства неможливо реалізувати без інноваційних технологій та методів навчання, впровадження яких підвищує якість освітнього процесу, сприяє його модернізації та трансформації відповідно до вимог часу.

Ключові слова: галузь освіти, інноваційні технології, методи навчання, підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті