Гуманізація професійної підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за умов дистанційного навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2022.263981

Анотація

Мета роботи визначити тенденції функціонування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій і сутність гуманізації професійної підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справ за умов вимушeного дистанційного навчання здобувачів освіти в часи оголошення воєнного стану. Методологія дослідження пeрeдбачає застосування загальнонаукових методів та системного методу досліджeння. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про онлайн-навчання, стратегічні підходи, що формують інклюзивний клімат онлайн-курсу, здатний підтримувати когнітивні й афективні відмінності, що співіснують у межах підготовки фахівців. Висновки. З’ясовано, що система професійної підготовки потребує відчутної оптимізації, перегляду педагогічної парадигми реалізації ефективного навчально-виховного процесу, посилення уваги до вивчення основ загальної культури, формування економічної, правової, політичної, психолого-педагогічної та інформаційної культур.    Науково обґрунтована необхідність гуманізації професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Особливу увагу звернено на активізацію формальної та неформальної онлайн-освіти, усвідомлення внутрішньої потреби й одночасно об’єктивної необхідності мобільного саморозвитку, уміння адекватно й динамічно контактувати з оточенням та із самим собою. Встановлено, що гуманізація пропонує чіткі, практичні підходи до онлайн-підготовки, що створюють        інклюзивний клімат онлайн-навчання, здатний підтримувати когнітивні й афективні відмінності, що співіснують у межах курсу закладів вищої освіти. Визначено, що гуманізація освіти актуалізує проблему вдосконалення управлінської культури майбутніх фахівців на основі розробки особистісно орієнтованих технологій, забезпечує умови особистісного розвитку здобувача освіти, його психологічного захисту та самореалізації в професійній діяльності, сприяє підвищенню інтелектуального потенціалу, формуванню світогляду, eкономічних,, правових та політичних знань і свідомості, духовних зразків поведінки, моралі.

Ключові слова: гуманізація, професійна підготовка, онлайн-курси, культурно-відповідальне навчання, фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті