Особливості надання інформаційних послуг органами державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Сергій Литвин

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269790

Анотація

Мета роботи – виявити особливості надання інформаційних послуг органами державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, актуалізувати їх значення та надати рекомендації для оптимізації діяльності зазначених органів. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення і абстрагування, оглядово-аналітичного, опису та порівняння, що дало змогу висвітлити предмет дослідження та досягти мети роботи. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та систематизації знань про особливості надання інформаційних послуг органами державної влади й місцевого самоврядування в умовах воєнного стану і їх актуалізації з погляду сьогодення та перспектив на майбутнє. Висновки. В умовах воєнного стану надання громадянам інформаційних послуг, що покладено на органи державної влади та місцевого самоврядування, набуває суттєвих особливостей. Врахування основних з них, зокрема: обмеження доступу до публічної інформації; запровадження особливого режиму роботи державних органів, державних реєстрів і баз даних та контролю за змістом і поширенням публічної інформації; розширення обсягу компетентності та повноважень розпорядників з питань оприлюднення публічної інформації; можливість відмови й відстрочки в задоволенні запитів на публічну інформацію тощо, дає можливість забезпечити право громадян на своєчасне й оперативне отримання публічної інформації в умовах воєнного стану.

Ключові слова: воєнний стан, органи державної влади та місцевого самоврядування, публічна інформація, інформаційні послуги, державні реєстри, розпорядники публічної інформації, запити на інформацію.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Номер

Розділ

Статті