Менеджмент якості архівної та бібліотечної справи: до проблеми імплементації міжнародних стандартів

Автор(и)

  • Олена Тверитникова
  • Галина Салата

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2023.284657

Анотація

Мета роботи – аналітичний огляд ступеня гармонізації міжнародних і європейських нормативних документів у галузі архівної та бібліотечної справи, окреслення методологічних підходів впровадження інтегрованої системи якості управління в означених установах. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і спеціальних методів наукових досліджень, що забезпечили комплексний характер наукової розвідки. Залучення нормативно-правових документів сприяло застосуванню методів змістовного та порівняльного аналізу, адитивного моделювання, дедукції, індукції, абстрагування, структурно-логічної методології, систематизації, узагальнення. Наукова новизна статті полягає в актуалізації питання впровадження інтегрованих систем менеджменту якості у розвиток архівної та бібліотечної справи, що є нагальним в умовах розгортання процесів цифровізації, електронного документообігу, надання електронних послуг. Наявність систем якості, відповідно до вимог міжнародних стандартів, сприятиме ефективній діяльності окреслених установ, удосконаленню системи якості надання послуг. Висновки. Розглянуто та аргументовано доведено нагальну необхідність імплементації відповідних міжнародних інтегрованих систем управління якістю архівної та бібліотечної справи, а саме: електронний документообіг, організація роботи вебсайтів, керування документаційними процесами, інформаційне забезпечення надання відповідних послуг. Констатовано, що інтеграція міжнародних стандартів менеджменту якості бібліотечної та архівної справи сприятиме доступності задоволення інформаційних потреб користувачів і підвищенню ефективності діяльності означених установ консолідованої інформації.

Ключові слова: стандарт, електронні ресурси, інформація, інформаційні технології, цифровізація, архів, архівна та бібліотечна справа, документ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Номер

Розділ

Статті