Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти України

Автор(и)

  • Сніжана Ржечицька

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2023.284664

Анотація

Метою статті є висвітлення законодавчого й нормативно-правового забезпечення діяльності закладів вищої освіти України та окреслення перспектив його вдосконалення. Методологія роботи. Застосовано загальні та спеціальні методи дослідження, орієнтовані на висвітлення законодавчого й нормативно-правового забезпечення діяльності закладів вищої освіти, ситуаційно-діяльнісний аналіз правового регулювання, аналітичний моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів та публікацій з теми дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні інформації щодо регулювання правовідносин у сфері надання освітніх послуг, актуалізації нормативно-правових документів та окресленні основних завдань з удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази забезпечення якості вищої освіти. Висновки. У результаті аналізу законодавчої та нормативно-правової бази України, що регулює діяльність закладів вищої освіти, показано, що важливими напрямами її подальшого розвитку є реформування, модернізація, запровадження нових стандартів і створення здорової конкурентоспроможності на міжнародній арені. Окреслено тенденції розвитку галузі вищої освіти, основні виклики та головні недоліки в системі нормативно-правового регулювання, зокрема фінансову проблему – скорочення державного бюджету та спеціального фонду: фінансування освітньої галузі за надлишковим принципом призводить до скорочення закладів вищої освіти, падіння престижу наукової та викладацької професії, виїзду провідних науковців за кордон. Визначено, що перспективними напрямами вдосконалення вищої освіти є впровадження інновацій та реалізація Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки у сфері діяльності закладів вищої освіти. Це насамперед реальна академічна автономія ЗВО, яка, зокрема, надає вишам можливість самим розробляти освітні та освітньо-наукові програми.

Ключові слова: законодавча і нормативно-правова база, вища освіта, заклади вищої освіти, якість освіти, Конституція України, Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про освіту».

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-04

Номер

Розділ

Статті