Вплив соціально-психологічних чинників інформа-ційної діяльності на прийняття управлінських рі-шень

Автор(и)

  • Вікторія Шабуніна
  • Віктор Саранча
  • Оксана Тур

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2023.293965

Анотація

Мета статті – здійснити комплексний аналіз соціально-психологічних чинників інформаційної діяльності та з’ясувати їх вплив на прийняття управлінських рішень. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи вивчення проблематики, зокрема аналізу і синтезу, індукції і дедукції, узагальнення і абстрагування, оглядово-аналітичного, класифікаційного методів, а також опису та порівняння, що дозволило досягти поставленої мети. Сукупність застосованих методів уможливила з’ясування ролі соціально-психологічних чинників інформаційної діяльності, настанов і стереотипів у підготовці та реалізації ефективних управлінських рішень. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні основних підходів до проблеми забезпечення ефективної управлінської діяльності, адекватного сприйняття інформації та прийняття обґрунтованих рішень в інформаційній сфері. Автори констатують, що результативна управлінська діяльність має будуватися на усвідомленні реальних соціально-психологічних явищ, які супроводжують економічні, політичні та духовно-ідеологічні процеси суспільного розвитку, на врахуванні співвідношення управлінських зусиль влади і внутрішніх тенденцій розвитку суспільства, на знаннях психологічних особливостей індивідуальної і групової поведінки, психологічних основ управлінського спілкування та здійснення управлінського впливу. Висновки. Проведене дослідження дозволило стверджувати, що від правильності прийнятого рішення залежить ефективність діяльності організації, в тому числі й інформаційної установи. Запропоновано найбільш імовірні напрями застосування досягнень психології особистості у сфері інформаційної діяльності. Зазначено, що існують різні підходи до процесу прийняття рішень – інтуїтивний, раціональний та заснований на судженнях. Наголошено, що між типами рішень і підходами до їх прийняття є певна залежність. Розглянуто механізм групового впливу на поведінку окремих індивідів і прийняття колективних рішень та запропоновано дієвий спосіб подолання цього феномену. Схарактеризовано основні етапи прийняття управлінських рішень та визначено проблеми, які виникають на кожному з етапів. Названі основні помилки, яких припускаються керівники у процесі інформаційної діяльності, готуючи рішення. Наголошено, що на процес прийняття керівником ефективних управлінських рішень суттєво впливають об’єктивні та суб’єктивні чинники. Автори підкреслюють, що необхідною й достатньою умовою ефективного розв’язання конкретної проблеми є наявність у децидента характеристик, що входять до об’єктивного набору психологічних якостей, зокрема рівня знань для оцінки ситуації, навичок для вирішення подібних проблем, певних здібностей, уміння знайти вихід із ситуації з урахуванням зовнішніх та організаційних умов, уміння передбачати результат своєї діяльності й визначати своє ставлення до проблеми.

Ключові слова: інформація, інформаційна діяльність, психологічні механізми, соціально-психологічні чинники, управлінські рішення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Статті