ТРАНСФОРМАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Автор(и)

  • Оксана Збанацька

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2023.294091

Анотація

Мета статті представити сучасний погляд на трансформацію бібліотечної освіти в Україні через призму освітніх програм спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», розміщених на сайті Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA». Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема системного підходу, аналізу, синтезу, узагальнення, логічного та кількісного методів, методу візуалізації результатів дослідження. Також використано порівняльний та аналітичний моніторинг Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що дозволило виявити освітні програми спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Наукова новизна статті полягає в розширенні уявлень про сучасний стан бібліотечної освіти в Україні, її трансформацію під впливом цифрових технологій, гармонізацію з Міжнародною стандартною класифікацією освіти. Висновки. Розглянуто деякі аспекти реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» та «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки», що засвідчило прагнення України до світових освітніх трендів майбутнього. Проте, відбувається цей процес доволі повільно. Проаналізовано і узагальнено інформацію щодо освітніх програм спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», розміщених на сайті Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA». Тільки окремі ЗВО розробляють освітні програми, спрямовані на отримання сучасних професій. Вміст освітніх програм має чітко відображати нагальні потреби бібліотек України. Крім того, трансформація бібліотечної освіти відбувається в умовах цифровізації інформаційної діяльності й має відповідати реальним змінам в бібліотечно-інформаційному комплексі. Створення Міжвідомчої робочої групу з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» допоможе гармонізувати його з із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08. Потребує перегляду національний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», адже у ньому відсутні назви сучасних видів економічної діяльності.

Ключові слова: бібліотечна освіта, бібліотечна спеціальність, бібліотечна справа, освітні програми, сайт «Вступ.ОСВІТА.UA».

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Статті