Головна неврегульована в Україні передумова погіршення якісного стану природних об’єктів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.226618

Ключові слова:

ґрунти, земельні відносини, власність, інтереси, конституційні норми, основне національне багатство, природокористування

Анотація

Метою дослідження як результату пошукової наукової роботи є з’ясування і розкриття головної неврегульованої в Україні передумови, що призводить до погіршення якісного стану природних об’єктів, особливо — в агросфері. Обґрунтовано необхідність ліквідації розбіжностей між справжніми правочинами, декларованих нормами Конституції України, і вже діючим законодавством та законами, які ухвалюватимуть у майбутньому. Встановлено, що всі природні об’єкти, які є абсолютною власністю всіх громадян України, потребують професійного опису, характеристик і класифікації, а також взяття їх на повноцінний баланс власника (всіх громадян України). Для цього мають присвоюватися відповідні кадастрові номери кожному такому природному об’єкту, що уособлюють відповідне геопросторове місце знаходження їх на Землі (ГЕО) — в межах державного кордону України, включаючи прибережну смугу континентального шельфу виключної (морської) економічної зони. Встановлено, що найістотнішим корупційним порушенням та унеможливленням державного регулювання земельних відносин і природокористування на землях сільськогосподарського призначення є відсутність до цього часу функціонуючого Державного кадастру ґрунтів в агроландшафтах України (Державний кадастр агросфери України). З’ясовано, що через відсутність впродовж чверть століття також конституційно декларованого спеціального Закону України «Про право користування природними об’єктами права власності Українського народу», порушуються права їх власника (всіх громадян України) і відбувається самочинне використання капіталу нації. Як наслідок, не нормуються права, обов’язки і відповідальність користувачів природних об’єктів, а також повноцінні вимоги щодо їхнього раціонального використання й охорони на платній основі за встановленими регламентами. Особливо це стосується родючих ґрунтів та інших природних ресурсів агросфери. Доведено, що відсутність Закону України «Про право користування природними об’єктами права власності Українського народу» разом з Державним кадастром ґрунтів в агроландшафтах України є головною неврегульованою в Україні передумовою погіршення якісного стану природних об’єктів, особливо — в агросфері.

Біографія автора

Олександер Іванович Ковалів, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник сільського господарства України, завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, провідний науковий співробітник

Посилання

Verkhovna Rada of Ukraine (1996). Constytucia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30 [In Ukrainian].

Kovalov, O.I. (2016). Zvershennia zemelnoi reformy v Ukraini: nova paradyhma [Completion of land reform in Ukraine: a new paradigm: monograph]. Kyiv, DIA, p. 416 [In Ukrainian].

Kovaliv, O.I. (2019). Osoblyvi peredumovy podal’shoho rozvytku rynkovykh zemel’nykh vidnosyn v ahrolandshaftakh Ukrayiny [Specific prerequisites for the further development of land market relations in agricultural landscapes Ukraine]. Balanced natural resources, 2, 164–172 [In Ukrainian].

Kovaliv, О.І. (2019). The essence of the constitutional formula for the protection of the rights of all subjects of property rights and management in the process of using natural objects of another’s property, [Sutnist konstytutsiynoyi formuly zakhystu prav usikh sub’yektiv prava vlasnosti i hospodaryuvannya v protsesi korystuvannya pryrodnymy ob’yektnymy chuzhoyi vlasnosti]. Balanced Nature Management, 4, 87–100 [In Ukrainian].

Kucher, А.В., Anisimova, O.V., Кazakova, I.V., Gapeev, L.V. (2015). Economic support of soil fertility reproduction: recommendations [Ekonomichne zabezpechennya vidtvorennya rodyuchosti gruntiv: rekomendatsiyi]. Kharkiv, Striped printing house, 112 p. [In Ukrainian].

Balyuka, S.A., Medvedyeva, V.V., Noska, B.S. (2018). Global climate change and economic soil fertility. Adaptation of agrotechnologies to climate change: soil-agrochemical aspects: [monograph]. [Hlobalni zminy klimatu y ekonomichna rodyuchist’ gruntu. Adaptatsiya ahrotekhnolohiy do zmin klimatu: gruntovo-ahrokhimichni aspekty: [monohrafiya]. Kharkiv: Stylish Printing House, pp. 306–326 [In Ukrainian].

Balyuk, S.A., Medvedev, V.V., Vorotintseva, L.I., Shimel, V.V. (2017). Modern problems of soil degradation and measures to achieve its neutral level. [Suchasni problemy dehradatsiyi gruntiv ta zakhody shchodo dosyahnennya neytral’noho yiyi rivnya]. Bulletin of Agrarian Science, 8, 5–11 [In Ukrainian].

Hetman, A.P., Shulga, M.V., Popov, V.K. (2005). Ecological law of Ukraine: textbook. [Ekolohichne pravo Ukrayiny: pidruchnyk] Kharkiv: Law, 328 p. [In Ukrainian].

Dubovik, O.L. (2006). Ecological law: [textbook]. [Ékolohycheskoe pravo: [uchebnyk] Moscow, Velby Shopping Center, Prospekt Publishing House, 688 p. [in English].

Martienko, AI. (2011). The role of the state in the formation of economic and environmental restrictions on the implementation of ownership of natural resources. [Rol hosudarstva v formyrovanyy ékonomykoékolohycheskykh ohranychenyy realyzatsyy prava sobstvennosty na pryrodnye resursy]. Economic innovations: coll. Science. Proceedings, Odessa: IPREED NAS of Ukraine, 44, 161–173 [In Ukrainian].

Sidor, V.D. (2011). Land legislation of Ukraine: current status and development prospects: [monograph]. [Zemelne zakonodavstvo Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku: [monohrafiya]. Kyiv, Jurid. opinion, 312 p. [In Ukrainian].

Kovaliv, O.I. (2020). The main causal aspects of the deterioration of the quality of natural objects in the agricultural sphere of Ukraine. [Osnovni prychynno-naslidkovi aspekty pohirshennya yakisnoho stanu pryrodnykh obyektiv v ahrosferi Ukrayiny]. Balanced nature management, 2, 26–37 [In Ukrainian].

Civil Code of Ukraine № 435-IV of 16 January 2003. (2003). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 40–44, 356 [In Ukrainian].

Civil Code of Ukraine: Scientific and practical commentary: at 2 p.m. (2004). [Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar: u 2 ch.]. Kyiv, Concern Publishing House «In Law», Part 1. 692 p. [In Ukrainian].

Verkhov. Rady Ukrayiny (2002). Zemel’nyy kodeks Ukrayiny. [Land Code of Ukraine]: 25 zhovtnya № 2768-III. Vidom. (VVR), 3–4, 27 [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА