Інструментарій еколого-економічного франчайзингу в системі сталого господарювання: технології застосування

Автор(и)

  • Олег Олександрович Бендасюк Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7865-494X
  • Вікторія Володимирівна Микитенко ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8212-9777

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.226620

Ключові слова:

еколого-економічний франчайзинг, стале господарювання, технології екологізації, природно-ресурсний потенціал, територіальні природно-господарські утворення

Анотація

У статті сформульовано і розкрито основні механізми та технології управління запровадженням у практику господарювання інструментарію еколого-економічного франчайзингу, що дає змогу забезпечити реалізацію дії цільових функцій сучасної посторової системи управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища з урахуванням проблем сьогодення і ризиків різної природи.
Розкрито суть та змістовність базових і специфічних функцій управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища держави. Вказане дало можливість визначити перелік необхідних, для запровадження у практику господарювання, видів еколого-економічного франчайзингу у контексті забезпечення переходу держави та її регіонів до сталого розвитку в ресурсних обмеженнях за наслідками нарощення і раціоналізації використання природно-ресурсного потенціалу.
Охарактеризовано стуність і значимість еколого-економічного франчайзингу для розвитку національної системи сталого господарювання. Сформульовано й деталізовано: а) економіко-правові умови й підґрунтя для результативності застосування інструментарію еколого-економічного франчайзингу в Україні; б) напрями переформатування виробничо-господарських та організаційно-управлінських структур управління; в) технології забезпечення рівноваги та узгодження напрямів і темпів реалізації економічної, фінансової та екологічної політик держави. Зазначене стало основою для обґрунтування: а) комплексу завдань щодо досягнення сталого господарювання соціально-економічних систем і територіальних природно-господарських утворень; б) формату впровадження дієвих еколого-інноваційних проєктів задля вирішення проблем із охорони навколишнього середовища; в) інноваційного складу засобів і методів пошуку нових можливостей і резервів щодо залучення інвестицій для підвищення рівня економічної, екологічної, соціальної, виробничої та природно-ресурсної безпеки держави загалом.
Показано, що для запровадження у практику франчайзингу необхідні не лише зміни у виробничо-господарській та організаційно-управлінській структурах, а й перебудова мислення і способів діяльності суб’єктів управління усіх рівнів, які опікуються проблемами просторового управління сталим розвитком держави та її регіонів

Біографії авторів

Олег Олександрович Бендасюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, доцент

Вікторія Володимирівна Микитенко, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

доктор економічних наук, професор

Посилання

Jaffe, A.B., Newell, R.G., & Stavins, R.N. (2005). A tale of two market failures: Technology and environment policy. Ecological Economics, 54, 164–174 [in English].

Valentey, S. (1984). Razvitoy sotsializm: ekologicheskaya politika [Developed socialism: environmental policy]. Moscow: Economics [in Russian].

Illiashenko, І. (2011). Ekolohichnyi franchaizynh v Ukraini: perspektyvy ta problemy [Environmental franchising in Ukraine: prospects and problems]. Sustainable development and environmental security of society in economic transformations 11: Materіali ІІІ Vseukr. naukovopraktychnoyi konferentsiyi (Bakhchisaray, 15–16 ver. 2011 r.) — Proceedings of the 3nd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (p.p. 104–106). Sіmferopol: Fenіks [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the environmental protection №1264-XII. (1991, June 25). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 41, 546 [in Ukrainian].

Fedorishcheva, A., & Butrin, O. ( 2008). Tekhnohenno-ekolohichna sytuatsiia v Ukraini ta upravlinnia rivnem yii bezpeky [Technogenic and ecological situation in Ukraine and the management level of safety]. Ekonomika Ukrainy: polityko-ekonomichnyi zhurnal — Economy of Ukraine: political and economic magazine, 5, 75–79 [in Ukrainian].

Pakhomova, N., & Rikhter, K. (2003). Ekonomicheskiy analiz ekologicheskogo prava. [Economic analysis of ecological law]. Voprosy ekonomiki — Economic issues, 10, 34–38 [in Russian].

Kirsanova, T., & Kirsanova, Ye., Lukyanikhin, V. (2004). Ekologicheskiy kontroling — іnstrument ekomenedzhmenta: monografіya [Ecological controlling — an ecological management tool monograph]. Sumy: Kozatskiy val [in Russian].

Veklich O. (2008). Urakhuvannia pryrodnoho kapitalu yak bazovoho komponenta ekonomichnoho rozvytku krainy. [Taking into account natural capital as a basic component of economic development of the country]. Ekonomika Ukrainy– Economy of Ukraine, 10, 62–68 [in Ukrainian].

Danylyshyna, B. (Eds.). (2006). Pryrodno-resursna sfera Ukrainy: problemy staloho rozvytku ta transformatsii [Natural resource sphere of Ukraine: problems of sustainable development and transformations]. Kyiv: ZAT «Nіchlava» [in Ukrainian].

Mykytenko, V. (2019). Systemno-vporiadkovana kombinatsiia tsinnisno-oriientovanykh dominant formuvannia pryrodno-hospodarskoho prostoru[System-ordered combination of value-oriented dominants of the formation of natural and economic space]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok — Environmental economics and sustainable development, 6 (25), 37–43 [in Ukrainian].

Zavodovska, І. (2006). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv za dopomohoiu autsorsynhu [Improving the competitiveness of enterprises through outsourcing]. Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika — Foreign trade: law and economics, 3, 53–57 [in Ukrainian].

Illiashenko, I. (2014). Formuvannia systemy franchaizynhu yak faktora vyrishennia ekolohichnykh problem [The formation of franchising as a factor in the solution of environmental problems]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia — Economics of nature resources and environment management, 27–28. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166635 [in Ukrainian].

Perha, T. (2011). Innovatsiini mekhanizmy ekolohichnoho menedzhmentu v Ukraini. [Innovation Models of Ecological Management in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats «Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky», 2 (67), 75–86 [in Ukrainian].

Shapovalova, T. (2015). Biznes-planuvannia v innovatsiinomu pidpryiemstvi (na dopomohu zvilnenym u zapas viiskovosluzhbovtsiam) [Business planning innovative enterprise (to help help retired servicemen)]. Kyiv: Drukarskyi dvir Oleha Fedorova [in Ukrainian].

Bystriakov, I.K., Klynovyi, D.V., Lytsur, I.M. et al. (2020). Formuvannia prostorovoi systemy upravlinnia pryrodno-resursnymy aktyvamy: monohrafiia [Formation of a spatial system of management of natural resource assets: monograph]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Illiashenko, I. (2011). Mekhanizmy ekolohichnoho franchaizynhu v realizatsii potentsialu staloho rozvytku [Mechanism of environmental franchising in the sustainable development potential]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia — Economics of nature resources and environment management, 121–128. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167997 [in Ukrainian].

Kemp, R., & Pearson, P. (2007). Final report MEI project about measuring eco-innovation. UM Merit, Maastricht, 10. Retrieved from: www.merit.unu.edu/MEI. [in English].

Seleznova, L. (2011). Innovatsiўno-investytsiўna diialnist v ekolohichniў sferi [An innovative investment activity in an ecological sphere]. Visnyk Kyiyvskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka — Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 124/125, 76–78 [in Ukrainian].

Andrieieva, N.M., & Kozlovtseva, V.A. (2013). Ekolohichnyi franchaizynh yak forma aktyvizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti u kharchovii promyslovosti: ekonomiko-pravovyi aspekt vprovadzhennia [Ecological franchising as a form of business activity in the food industry: economic and legal aspects of implementing]. Ekonomika i upravlenie — Economics and Management, 2, 8–13 [in Ukrainian].

Ialovyi, H.K., & Tsesliv, A.S. (2013). Perspektyvy rozvytku komertsiinoi kontsesii (franchaizynhu) v Ukraini [Prospects for the development of commercial concession (franchising) in Ukraine]. Visnyk Kyiyvskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka — Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 27, 188–193 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА