Потенціал розвитку туристично-рекреаційного комплексу сільських територій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.226624

Ключові слова:

сільська місцевість, розвиток сільських територій, туристично-рекреаційні ресурси, сільський зелений туризм, агротуризм, SWOT-аналіз

Анотація

Розкрито особливості сільського туризму та визначено чинники, що стримують його розвиток в Україні. Проаналізовано потенціал, проблеми та перспективи розвитку сільського туристично-рекреаційного комплексу з погляду його впливу на сталий розвиток села, шляхом проведення SWOT-аналізу виявлено основні сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку туристично-рекреаційного комплексу в Україні. Окреслено проблеми вітчизняного агротуризму, вирішення яких покращить рівень економічного та соціального життя сільського населення, що сприятиме зростанню потенціалу розвитку туристично-рекреаційного комплексу сільських територій в Україні.

Доведено, що туристично-рекреаційна галузь на сьогодні є однією з пріоритетних та екологічно сприятливих для формування високоякісної економіки держав. Сільський туризм як один з компонентів туризму відіграє важливу роль у формуванні ефективного та регіонального розвитку і, як результат, національного розвитку та диверсифікації національної економіки шляхом відповідного, структурного та систематичного планування, виявлення переваг та обмежень сільського туристично-рекреаційного комплексу.

Біографія автора

Людмила Іванівна Сахарнацька, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Galuza, S.G. (2009). Osobennosti regional’nogo razvitija v Ukraine [Features of regional development in Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky v Ukraini — Bulletin of Economic Science in Ukraine, 4, 127–135 [in Russian].

Melnychenko, O.B. (2011). Stan i perspektyvy rozvytku silskoho turyzmu v Ukraini [State and prospects of rural tourism development in Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. — Economics. Management. Innovations, 1, 5 [in Ukrainian].

Latynin, M. A., Prymolenna, L.M. (2012). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini [State regulation of rural green tourism development in Ukraine]. Derzhavne budivnytstvo — State building, 1 [in Ukrainian].

Strategiya rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 r. [Tourism and Resort Development Stra­tegy for the Period up to 2026]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku rehionu ukrainskykh Karpat na 2020-2022 roky [State Programme for Development of Ukrainian Carpathian Region for 2020-2022]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Neshchadym, L. (2015). Rozvytok zelenoho turyzmu yak faktora pokrashchennia sotsialnoi sfery cherkaskoho rehionu [Development of green tourism as a factor in improving the social sphere of the Cherkasy region]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky — Journal of the European Economy, 4, 400–407.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА