Екологічні наслідки інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Чумаченко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1560-5518
  • Євгенія Вікторівна Кривов’яз Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2908-6664
  • В. І. Грегуль Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.226636

Ключові слова:

землекористування, ґрунт, землеробство, агроекосистема, продовольча безпека

Анотація

Висвітлено проблему інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в умовах стрімко зростаючої кількості населення. У сільському господарстві їх гострота ще більш відчутна, адже цей сектор економіки завжди вирізнявся своєю проблематичністю та активно притягував увагу суспільства. Серед цих проблем і невирішених завдань, останнім часом, особливої актуальності набули питання, пов’язані з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, що має істотні особливості. Її послідовне здійснення зачіпає важливі аспекти аграрної теорії, насамперед, пов’язані з законом спадної родючості ґрунту, теорією і умовами утворення диференціальної земельної ренти. З практичної точки зору, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, рушійною силою якої є науково-технічний прогрес та системні техніко-технологічні перетворення, передбачає комплекс заходів щодо забезпечення екологічної стійкості, раціоналізації природокористування. Їх науково-теоретична розробка стає об’єктивною необхідністю в умовах формування ринкової економіки і ринкових відносин. Практика господарювання підприємств аграрної сфери вимагає глибшого обґрунтування заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Отже, інтенсифікація сільського господарства — це не тільки життєва важлива економічна стратегія, а й значною мірою соціальна. Адже становлення і розвиток аграрного виробництва на основі інтенсифікації забезпечує дохід підприємствам агросектору, що сприятиме поліпшенню умов проживання сільського населення.

Біографії авторів

Олександр Миколайович Чумаченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент кафедри землевпорядного проєктування

Євгенія Вікторівна Кривов’яз, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії та картографії

В. І. Грегуль, Національний університет біоресурсів і природокористування України

магістр

Посилання

Ahrotsentr. Silske hospodarstvo‎. ‎ekolohichni problemy s/h. (2020). [Agrocenter. Agriculture. Environmental problems of agriculture]. Retrieved from: https://sites.google.com/site/agrocentr123/silske-gospodarstvo/ekologicni-problemi-s-g. [in Ukrainian].

Borisov A.B. (2020). Bolshoi эkonomycheskyi slovar [Big Dictionary of Economics]. Moscow: «Knizhnyy mir» [in Russian].

Vazhynsky F.А., Nodjak L.S., Shulgan Y.B. (2020). Tekhniko-tekhnolohichne onovlennia yak faktor intensyfikatsii vyrobnytstva [Technical and technological renewal as a factor of production intensification]. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2577/st_36_05.pdf. [in Ukrainian].

Ekolohichni naslidky khimizatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva. (2020). [Environmental consequences of chemicalization of agricultural production]. Retrieved from: http://referat-ok.com.ua/ekologiya/ekologichni-naslidki-himizaciji-silskogospodarskogo-virobnictva [in Ukrainian].

Zbarsky V.K., Babienko M.F., Kulaets M.M., Sinyavskaya I.M., Khomenko M.P. (Ed.). (2013). Ekonomika silskoho hospodarstva: navch. posib. [Economics of agriculture: textbook. way.]. Kyiv: Ahroosvita [in Ukrainian].

Mochernyy S.V. (2000). Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh tomakh [Economic encyclopedia: in 3 volu­mes]. (Vol. 1). Кyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya» [in Ukrainian].

Yevrostat. Dani. (2020). [Eurostat. Data]. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data. [in English].

Marks K., Enhel’s F. (1962). Marks K. Tvory. [Marx K. Works.]. (Vol. 24). Кyiv: Vydavnytstvo politychnoyi literatury Ukrayiny [in Ukrainian].

Marks K., Enhel’s F. (1962). Marks K. Tvory. [Marx K. Works]. (Vol. 25 Р.ІІ). Кyiv: Vydavnytstvo poli­tychnoyi literatury Ukrayiny [in Ukrainian].

Rayzberh B.A., Lozovskyy L.SH. & Starodubtseva E.B. (1999). Sovremennyi ekonomycheskyi slovar [Modern Economic Dictionary]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Sabluk P., et al. (2011). Natsionalna doktryna prodovolchoi bezpeky Ukrainy [National doctrine of food security of Ukraine]. Ekonomika APK. — Economics of agro-industrial complex, 8, 3–11 [in Ukrai­nian].

Dubinina A.A. et al. (2015). Tovaroznavstvo. Kharchovi produkty z henetychno modyfikovanoi syrovyny T 50: navch. Posibnyk [Commodity science. Food products from genetically modified raw materials. T. 50: textbook. manual]. Kharkiv: HDYHT [in Ukrainian].

Furdychko O.I. (2014). Ahroekolohiia: monohr. [Agroecology: monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Hvesik M.A. & Golyan V.A. (2007). Instytutsionalna model pryrodokorystuvannia v umovakh hlobalnykh vyklykiv: Monohrafiia [Institutional model of nature management in the context of global challenges: Monograph]. Kyiv: Condor [in Ukrainian].

Сrispy.news. V kakykh stranakh hmo-produkty zapreshcheny. (2020). [crispy.news. In which countries are GM foods banned]. Retrieved from: https://crispy.news/2019/10/28/food-sovet/v-kakih-stranah-gmo-produkty-zapreshheny/ [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА