Економічна складова в галузі тваринництва як чинник формування сталого розвитку у контексті сільських територій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.228363

Ключові слова:

сталий розвиток, соціальний розвиток, екологічний стан територій, ефективність тваринництва, економічна ефективність

Анотація

Розглядаються проблеми сталого розвитку сільських територій у контексті впливу галузі тваринництва на його формування. Підкреслюється, що принципи сталого розвитку сьогодні визнані провідними країнами світу як стратегічні напрями розвитку галузі. У процесі дослідження використані діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз поглядів відносно поняття категорії сталий розвиток), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формулювання висновків). У статті розглянуто проблеми впливу галузі тваринництва на формування сталого розвитку сільських територій. Здійснено стислий огляд підходів та принципів щодо трактування поняття «сталий розвиток». Відзначено, що сучасна ситуація на сільських територіях має критичний характер з точки зору, в першу чергу, соціальних та екологічних проблем. Галузь тваринництва має стати одним із елементів їх вирішення. Зазначено, що її розвиток дає змогу не тільки диверсифікувати виробництво, а й покращити соціальну ситуацію та вирішити окремі екологічні проблеми. Подано власне визначення поняття сільського розвитку як розвитку який забезпечує підвищення рівня та якості життя сільських мешканців з забезпеченням їх соціальних потреб та можливості передачі наступним поколінням природного біорізноманіття відповідних територій. Підкреслено, що дане визначення об’єднує в собі економічний, соціальний та екологічний розвиток.
Сформульовані основні принципи державної політики розвитку сільських територій на засадах сталого розвитку з виділенням її складових елементів. Запропоновані заходи щодо сталого розвитку сільських територій через підтримку галузі тваринництва, як одного з складових сільськогосподарського виробництва. Зазначено, що сьогодні вести інтенсивне виробництво можливо за умов дотримання оптимального співвідношення структури землекористування та наявності галузі тваринництва у структурі виробництва.

Біографії авторів

Валентина Анатоліївна Москаленко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Валерій Петрович Колоша, ПСП «Пісківське»

директор

Посилання

Bryzhan, I.A. (2013). Umovy ta chynnyky perekhodu Ukrainy do modeli staloho rozvytku [Conditions and factors of Ukraine’s transition to the model of sustainable development]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 1, 128–133 [in Ukrainian].

Vernadskyi, V.Y. (1978). Zhyvoe veshchestvo [Living matter]. Moskva: Nauka [in Russian].

Stratichuk, N.V. (2014). Stalyi rozvytok — vyklyk liudstva hlobalnymy zahrozamy [Sustainable development is a challenge to humanity with global threats]. Tavriiskyi naukovyi visnyk — Taurida Scientific Herald, 87, 184–189 [in Ukrainian].

Shyian, D.V. (2011). Tsyklichnist u formuvanni staloho rozvytku silskoho hospodarstva: monohrafiia [Cyclicality in the formation of sustainable development of agriculture: a monograph]. Kharkiv: KhNAU [in Ukrainian].

Borodina, O.M. & et al. (2020). Inkliuzyvnyi silskyi rozvytok v Ukraini: monohrafiia [Inclusive rural development in Ukraine: monograph]. Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Borodina, O.M. & et al. (2018). Ahrarnyi i silskyi rozvytok dlia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky: naukova dopovid [Agrarian and rural development for growth and renewal of the Ukrainian economy: a scientific report]. Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Valentinov, V., Roth, S., & Pies, I. (2020). Social Goals in the Theory of the Firm: A Systems Theory View. Administration & Society, 7 [in English]. doi:10.1177/0095399720933826

Laszlo Vasa, Aleksandra, Angeloska, Nikola, M. Trendov. (2018). Comparative analysis of circular agriculture development in selected Western Balkan countries based on sustainable performance indicators. Economic Annals-ХХI, 168 (11–12), 44–47 [in English].

Kravchenko, O., Kucher, A., Hełdak, M., Kucher, L. & Wysmułek, J. (2020). Socio-Economic Transformations in Ukraine towards the Sustainable Development of Agriculture. Sustainability, 12(13) [in English]. https://doi.org/10.3390/su12135441

Malik, M.Y., Mamchur, V.A. & Shpykuliak, O.H. (2017). Instytutsionalne seredovyshche ta formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Institutional environment and formation of social responsibility of agricultural enterprises]. Ekonomika APK — The economy of agroindustrial complex, 12, 5–13 [in Ukrainian].

Plastun, O., Yelnikova, Yu., Sheliuk, A., Vorontsova A. & Artemenko, A. (2020). Rol derzhavnoi investy­ tsiinoi polityky ta vidpovidalnoho investuvannia u finansuvanni staloho rozvytku [The role of public investment policy and responsible investment in financing sustainable development]. Agricultural and Resource Economics, 6 (2), 108–125 [in Ukrainian].

Rudejchuk, S.V. (2017). Trends of development of social responsible investment in Ukraine: accounting principles. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 2(37), 83–86 [in English]. https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-83-86.

Khvesyk, M.A. & Kovalenko, A.O. (2017). Doslidzhennia problem ekonomiky pryrodokorystuvannia i staloho rozvytku: mizhnarodnyi aspekt [Research of problems of economics of nature management and sustainable development: international aspect.]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy: Zb. nauk. pr, 8–19 [in Ukrainian].

Yatsiv, I. & Kolodiichuk, V. (2017). Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine. Economic Annals-XXI, 168 (11-12), 48–52 [in English]. https://doi.org/10.21003/ea.V168-10.

Pashkov, I.A. (2009). Zemlia yak chynnyk sotsialnoho rozvytku [Land as a factor of social development]. Humanitarnyi visnyk ZDIA — Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy, 37, 34–37 [in Ukrainian].

Varchenko, O.M. & Danylenko, A.S. (2012). Skladovi ekonomichnoho mekhanizmu staloho rozvytku silskoho hospodarstva [Components of the economic mechanism of sustainable development of agriculture]. Ekonomika ta upravlinnia APK — AIC Economics and Management, 8 (95), 5–9 [in Ukrainian].

Lupenko, Yu.O., Malik, M.Y., Zaiats, V.M. & et al. (2016). Rozvytok pidpryiemnytstva i kooperatsii: instytutsionalnyi aspekt [Entrepreneurship and cooperation development: institutional aspect]. Kyiv: NNTs «IAE» [in Ukrainian].

Martyniuk, H.P. (2012). Teoretychne obgruntuvannia etapiv vidrodzhennia haluzi skotarstva [Theoretical substantiation of the stages of revival of the livestock industry]. Visnyk ZhNAEU, 1(2), 204–211 [in Ukrainian].

Berezivskyi, P.S. (2010). Vidrodzhennia haluzi skotarstva u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Lvivskoi oblasti: otsinka, problemy, prohnozy [Revival of the livestock industry in agricultural enterprises of Lviv region: assessment, problems, forecasts.]. Ekonomika APK — The economy of agroindust­ rial complex, 2, 15–18 [in Ukrainian].

Hubeni, O.E. & Polishchuk, O.P. (2009). Kompleksnyi pidkhid do stiikoho rozvytku silskykh terytorii [An integrated approach to sustainable rural development]. Ekonomika APK — The economy of agroindustrial complex, 10, 127–130 [in Ukrainian].

Kropyvko, M.F. (2005). Orhanizatsiia derzhavnoho i samovriadnoho upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii [Organization of state and self-government management of rural development]. Ekonomika APK — The economy of agroindustrial complex, 11, 60–62 [in Ukrainian].

Yurchyshyn, V.V. (2005). Silski terytorii yak systemoutvoriuiuchi faktory rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky [Rural areas as system-forming factors in the development of the agricultural sector of the economy]. Ekonomika APK — The economy of agroindustrial complex, 3, 3–10 [in Ukrainian].

Moskalenko, A.M. [2015]. Teoretychni ta metodolohichni zasady efektyvnoho vykorystannia silskohospodarskykh zemel Polissia Ukrainy: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of effective use of agricultural lands of Polissya of Ukraine: monograph.]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M.M [in Ukrainian].

Bezemchuk, O.H. (2012). Problemy upravlinnia zemelnymy resursamy silskohospodarskykh pidpryiemstv [Problems of land management of agricultural enterprises]. Visnyk ZhNAEU, 1 (2), 160–170 [in Ukrainian].

Velychko, A.Ye. (2013). Formuvannia obsluhovuiuchykh kooperatyviv — diievyi shliakh staloho rozvytku silskykh terytorii [The formation of service cooperatives is an effective way of sustainable develop­ment of rural areas.]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 2, 201–204 [in Ukrainian].

Beleviat, O.A. (2012). Zemelnyi potentsial silskykh terytorii u konteksti zabezpechennia yikh staloho rozvytku [Land potential of rural areas in the context of ensuring their sustainable development]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia — Ukrainian Black Sea region agrarian science, 1, 4 (68), 63–69 [in Ukrainian].

Moskalenko, A.M. (2015). Formuvannia novykh zemlekorystuvan v silskomu hospodarstvi [Formation of new land uses in agriculture]. Aktualni Problemy Ekonomiky — Actual Problems of Economics, 11, 267–276 [in Ukrainian].

Hrynchuk, S.V. (2012). Osoblyvosti diialnosti ahrokholdynhiv ta yikh vplyv na rozvytok silskykh terytorii [Features of agricultural holdings and their impact on rural development]. Visnyk ZhNAE, 2(2), 27–34 [in Ukrainian].

Chuzhmyr, K.M. (2012). Innovatsiine zabezpechennia staloho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky [Innovative provision of sustainable development of the agricultural sector of the economy]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia — Ukrainian Black Sea region agrarian science, 2 (66), 115–120 [in Ukrainian].

Pashkov, I.A. (2009). Zemlia yak chynnyk sotsialnoho rozvytku [Land as a factor of social development]. Humanitarnyi visnyk ZDIA — Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy, 37, 34–37 [in Ukrainian].

Lazareva, O.V. (2006). Metodychni aspekty formuvannia ekonomiko-ekolohichnoho mekhanizmu upravlinnia zemlekorystuvanniam [Methodical aspects of formation of economic and ecological mechanism of land use management]. Ekonomika APK — The economy of agroindustrial complex, 12, 62–65 [in Ukrainian].

Antonets, S.S., Antonets, A.S. & Luk’ianenko, T.V. (2013). Sotsialno-etychni zasady orhanichnoho zemlerobstva [Socio-ethical principles of organic farming]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 2, 7–9 [in Ukrainian].

Morozova, H.S. (2012). Sotsialna infrastruktura sela ta yii vplyv na stalyi rozvytok silskohospodarskykh pidpryiemstv [Social infrastructure of the village and its impact on sustainable development of agricultural enterprises]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, (1), 210–215 [in Ukrainian].

Rusnak, A.V. (2013). Kontseptualni pidkhody do rehuliuvannia ta upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii [Conceptual approaches to regulation and management of rural development]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 2(7), 245–248 [in Ukrainian].

Moroz, T.O. (2012). Rozvytok sotsialno oriientovanoho seredovyshcha silskykh terytorii [Development of socially oriented environment of rural areas]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia — Ukrainian Black Sea region agrarian science, 2 (66), 121–125 [in Ukrainian].

Rural realities in the European Union. URL: http:// www.ec.europa.eu [in English].

Malynovskyi, A.S. & Pidhorodetskyi, D.O. (2012). Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii Zhytomyrshchyny (Problems and prospects of rural development of Zhytomyr region). Visnyk ZhNAEU, 1 (2), 141–150 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА