Оцінювання запасів грубого деревного детриту у лісових екосистемах об’єктів Cмарагдової мережі «Циркунівський ліс» і «Дергачівський ліс» (Харківська обл.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261249

Ключові слова:

лісове насадження, сухостій, мортмаса, середовище існування, біорізноманіття

Анотація

Проведено оцінювання запасів грубого деревного детриту в лісових екосистемах об’єктів Смарагдової мережі «Циркунівський ліс» і «Дергачівський ліс» за даними матеріалів лісовпорядкування лісового фонду ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція». Проаналізовано дані запасів деревного детриту в насадженнях вісімнадцяти деревних порід. Вивчали запас таких фракцій грубого деревного детриту: сухостійна мертва деревина (сухостій), лежача мертва деревина (деревна ламань або захаращення). Аналіз даних було проведено за допомогою програмних засобів MS Excel 2016. Встановлено, що загальна площа лісових насаджень, у яких під час лісовпорядкування було виявлено сухостій, становила 9984,6 га, або 49,6%, від загальної вкритої лісом площі; для захаращення відповідні показники досягали 2662,5 га (13,2%). Загальний запас грубого деревного детриту в лісах, де було його виявлено, становив 20761 м3, який зосереджено переважно в насадженнях дуба звичайного (Quercus robur) (75,6%) та сосни звичайної (Pinus sylvestris) (11,1%). У структурі запасу мертвої деревини значно переважав сухостій (80,1%) порівняно з лежачою мертвою деревиною (19,9%). Середній запас сухостою по типах лісу становить від 1,3 м3 ·га–1 (суха кленово-липова діброва) до 33,3 м3 ·га–1 (волога кленово-липова судіброва), поваленої мертвої деревини — від 1,0 м3 ·га–1 (суха кленово-липова діброва) до 11,5 м3 ·га–1 (волога кленово-липова діброва). У дубових лісостанах середній запас сухостою становив 1,4 м3 ·га–1, поваленої мертвої деревини — 1,3 м3 ·га–1. Отримані дані свідчать, що загалом запаси мертвої деревини в лісових екосистемах досліджуваних об’єктів Смарагдової мережі, згідно з даними лісовпорядкування, є досить низькими в порівнянні з даними інших заповідних територій, де одним із пріоритетів є збереження природних комплексів та біорізноманіття, що може бути пов’язане з впливом ведення лісогосподарської діяльності на досліджуваних природоохоронних територіях

Біографія автора

І. Я. Тимочко, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, докторант

Посилання

Furdychko, O.I. (2014). Ahroekolohiya: monohrafiya [Agroecology: monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Harmon, M.E. et al. (1986). Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems. Advances in ecological Research, 15, 133–302. DOI: https://doi.org/10.1016/S0065-2504(03)34002-4 [in English].

Franklin, J.F., Shugart, H.H. & Harmon, M.E. (1987). Tree death as an ecological process. BioScience, 37 (8), 550–556 [in English].

Ferris-Kaan, R., Lonsdale, D. & Winter, T. (1993). The conservation management of deadwood in forests. Research Information Note No 241. Forestry Commission, Research Division, Forestry Authority. URL: https://www.forestresearch.gov.uk/ documents/4947/RIN 241.pdf [in English].

Humphrey, J.W. et al. (2004). Deadwood as an indicator of biodiversity in European forests: from theory to operational guidance. EFI-Proceedings, 51, 193–206 [in English].

Stokland, J.N., Siitonen, J. & Jonsson, B.G. (2012). Biodiversity in dead wood. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139025843 [in English].

Priadko, O.I. et al. (2019). Do bioriznomanittia dubovo-yasenevykh lisiv dolyny r. Vita ta yoho roli u rozkladanni vidmerloi derevyny na terytorii NPP «Holosiivskyi» [Concerning biodiversity of oak-ash forests in Vita River valley and its role in decomposition of dead wood in «Holosiivskyi» NNP]. Functioning protected areas in modern conditions ′ 19: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Synevyr, 18–20 veresnia 2019 r.) — Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 77–82) [in Ukrainian].

Izhyk, H.V. (2013). Rol i funktsii vidmerloi derevyny v bukovykh pralisakh [The role and functions of dead wood in beech old growth forests]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of UNFU, 9, 352–357 [in Ukrainian].

Stokland, J.N., Tomter, S.M. & Soderberg, U. (2004). Development of Dead Wood Indicators for Biodiversity Monitoring: Experiences from Scandinavia. EFI-Proceedings, 51, 207–226 [in English].

Schuck, A. et al. (2004). Forest biodiversity indicator: dead wood — a proposed approach towards operationalising the MCPFE indicator. EFI-Proceedings, 51, 49–77 [in English].

Siitonen, J. (2001). Forest management, coarse woody debris and saproxylic organisms: Fennoscandian boreal forests as an example. Ecological Bulletin, 49, 11–42 [in English].

Jonsell, M., Weslien, J. & Ehnstrom, B. (1998). Substrate requirements of red-listed saproxylic invertebrates in Sweden. Biodiversity and Conservation, 7, 749–764. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008888319031 [in English].

Chornobrov, O., Tymochko, I. & Bezrodnova, O. (2021). Volume of woody detritus in fresh maple-linden dibrova in Slobozhanskyi National Nature Park. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Sustainable management of natural resources, 2, 88–97. DOI: 10.33730/2310-4678.2.2021.237995 [in English]

Furdychko, O.I., Chornobrov, O.Yu., Solomakha, I.V. & Tymochko I.Ya. (2021). Otsiniuvannia zapasiv hruboho derevnoho detrytu u lisovykh ekosystemakh natsionalnoho pryrodnoho parku «Slobozhanskyi» [Estimation of coarse woody debris stocks in forest ecosystems of Slobozhansky National Nature Park. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. Biolohiia, biotekhnolohiia, ekolohiia — Scientific reports of NULES of Ukraine. Biology, biotechnology, ecology, 1 (89). DOI: https://doi.org/10.31548/dopovidi2021.01.003 [in Ukrainian].

Pasternak, V.P. & Yarotskyi, V.Yu. (2013). Otsiniuvannia zapasiv i dynamika vuhletsiu u lisakh Pivnichnoho skhodu Ukrainy [Carbon stock and dynamic assessment in the forests of North-East of Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of UNFU, 23.6, 57–62 [in Ukrainian].

Yarotskyi, V.Yu., Pyvovar, T.S., Pasternak, V.P. & Harmash, A.V. (2016). Struktura lisovykh nasadzhen sosny zvychainoi Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [The Structure of Pine Stands at the Left-bank Forest-steppe of Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of UNFU, 26.4, 53–59. DOI: https://doi.org/10.15421/40260408 [in Ukrainian].

Tolstoukhov, A.V. (Ed.) (2007). Ekolohichna entsyklopediia: u 3 t. [Environmental Encyclopedia: in 3 vol.]. Kyiv: TOV «Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii». Vol. 1: A-E [in Ukrainian].

Rudenko, L.H. (Ed.) (2008). Natsionalnyi atlas Ukrainy [National atlas of Ukraine]. Kyiv: DNVP «Kartohrafiia» [in Ukrainian].

Yarotskiy, V.Yu., Pasternak, V.P. & Nazarenko, V.V. (2019). Deadwood in the oak forests of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine. Folia Forestalia Polonica, 61 (4), 247–254. DOI: https://doi.org/10.2478/ffp-2019-0024 [in English].

Chornobrov, O.Yu. et al. (2020). Ekolohichna otsinka zapasu mertvoi derevyny u pryrodnykh lystianykh lisakh dolyny r. Vity u natsionalnomu pryrodnomu parku «Holosiivskyi» [Ecological assessment of dead wood volume in natural deciduous forests in Vita river valley in Holosiivskyi National Nature Park]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 2, 45–54. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207680 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Статті