Дослідження сортів сої за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобережного Лісостепу України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261263

Ключові слова:

біологізація землеробства, гербіциди, зона вирощування, ретарданти, органічне землеробство

Анотація

Аналізом літературних джерел встановлено, що соя є однією з найцінніших сільськогосподарських культур світового землеробства. Універсальність цієї культури обумовлюється унікальним хімічним складом, в якому об’єднані 38–42% білків, 18–23% олії, 25–30% вуглеводів, ферменти, вітаміни, мінеральні речовини. Культура сої відіграє винятково важливе значення в біологізації землеробства. Соя є однією з найбільш рентабельних культур, що дає змогу значно поліпшити економічний стан господарств. Одними з причин є низька їх стійкість до екстремальних умов зовнішнього середовища, зокрема вилягання рослин у роки з великою кількістю опадів, збільшення тривалості періоду вегетації за пізніших строків сівби та при зниженні температури повітря в період формування–дозрівання насіння, втрат врожаю від розтріскування бобів у сортів скоростиглої групи, яка менш чисельно представлена у світовому генофонді. Сорти, які сьогодні знаходяться у виробництві, не повністю відповідають вимогам, оскільки не забезпечують стабільно високої врожайності та якості продукції. Вирощування сої сприятливо впливає на процеси гуміфікації, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, водний і поживний режими, покращує азотний баланс сівозміни та підвищує врожайність інших культур сівозміни. Правильний вибір сорту являється однією з вирішальних умов одержання максимального врожаю. При цьому вибір сорту є одним із найбільш доступних видів сільськогосподарської діяльності, знижує негативний вплив лімітуючих чинників зовнішнього середовища на рівень урожайності сої та найбільшою мірою забезпечує пластичність врожаю до конкретних умови вирощування. До вивчення підлягають вітчизняні сорти сої, занесені до Державного реєстру сортів рослин України як чинника підвищення конкурентоспроможного землеробства та адаптації їх до органічних сортових технологій вирощування. У статті визначено сортову різноманітність генетичного забезпечення принципово новим вихідним матеріалом провідних сортів сої.

Біографії авторів

В. А. Мазур, Вінницький національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректор

С. Д. Верхолюк, Вінницький національний аграрний університет

аспірант

Посилання

Abaiev, A.A. (2008). Vykorystannia tseolitiv dlia pidvyshchennia produktyvnosti soi [The use of zeolites to increase soybean productivity]. Ahrokhimiia — Agrochemistry, 2, 26–32 [in Ukrainian].

Adamets, F.F. (2006). Ahrobiolohichni osoblyvosti vyroshchuvannia soi v Ukraini [Agrobiological features of soybean cultivation in Ukraine]. Kyiv: Agricultural Science [in Ukrainian].

Barsukov, S. S. (2002). Urozhainist soi v zalezhnosti vid doz orhanichnykh i mineralnykh dobryv [Soybean yield depending on the doses of organic and mineral fertilizers]. Kormovyrobnytstvo — Feed production, 10, 26–27 [in Ukrainian].

Didur, I.M., Mordvaniuk, M.O. (2018). Vplyv inokuliatsii nasinnia ta pozakorenevykh pidzhyvlen na indyvidualnu produktyvnist roslyn nutu v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho [Influence of seed inoculation and foliar fertilization on individual productivity of chickpea plants in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 11, 26–35 [in Ukrainian].

Mazur, O.V. (2019). Otsinka sortozrazkiv soi za kompleksom tsinnykh hospodarskykh oznak [Evaluation of soybean varieties on a set of valuable economic characteristics]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 12, 98–115 [in Ukrainian].

Mazur, V.A., Didur, I.M., Pantsyreva, H.V. (2020). Obgruntuvannia adaptyvnoi sortovoi tekhnolohii vyroshchuvannia zernobobovykh kultur v pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy [Substantiation of adaptive varietal technology of legume cultivation in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 18, 5–17 [in Ukrainian].

Pantsyreva, H.V. (2020). Vplyv tekhnolohichnykh pryiomiv vyroshchuvannia na zernovu produktyvnist zernobobovykh kultur v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [Influence of technological methods of cultivation on grain productivity of legumes in the conditions of the Right-Bank Forest-steppe of Ukraine]. Naukovi dopovidi NUBIP — Scientific reports of NUBIP, 5 (87), 1–9 [in Ukrainian].

Tsyhanska, O. I. (2019). Vplyv systemy udobrennia na prokhodzhennia faz rostu i rozvytku sortiv soi ta na koefitsiient zberezhennia roslyn [Influence of fertilizer system on the phases of growth and development of soybean varieties and on the coefficient of plant conservation]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 13, 119–133 [in Ukrainian].

Tsyhanska, O. I. (2015). Vplyv fonu mineralnoho zhyvlennia ta sposobiv obrobky mikrodobryvam na formuvannia plodoelementiv sortiv soi v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho [Influence of mineral nutrition background and methods of micronutrient treatment on the formation of fruit elements of soybean varieties in the Right-Bank Forest-Steppe]. Kormy i kormovyrobnytstvo — Feed and feed production, 81, 82–88 [in Ukrainian].

Tsyhanska, O. I. (2018). Vplyv mineralnykh dobryv ta pozakorenevoho pidzhyvlennia mikroelementamy na yakisni pokaznyky zerna sortiv soi [Influence of mineral fertilizers and foliar feeding with microelements on grain quality indicators of soybean varieties]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 8, 78–86 [in Ukrainian].

Velychko, L. N. (2006). Zalezhnist pochatkovykh protsesiv rostu soi vid rehuliatoriv rostu roslyn [Dependence of initial soybean growth processes on plant growth regulators]. Visnyk Umanskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of Uman State Agrarian University, 12, 38–40 [in Ukrainian].

Zabolotnyi, H.M. (2015). Vplyv mineralnykh dobryv ta mikrodobryva na formuvannia indyvidualnoi produktyvnosti roslyn soi v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho [Influence of mineral fertilizers and microfertilizers on the formation of individual productivity of soybean plants in the Right-Bank ForestSteppe]. Ahrobiolohiia — Agrobiology, 2 (121), 130–133 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Статті