Зарубіжний досвід управління територіями природних парків

Автор(и)

  • Н.М. Попадинець Науково-навчальний інститут підприємництва та перспективних технологій НУ “Львівська політехніка”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7556-6135
  • О.І. Графська Львівський державний університет ім. Івана Боберського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8134-3771
  • О.О. Галаченко Вінницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2776-1777

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2023.289321

Ключові слова:

природно-заповідний фонд, рекреація, національні природні парки, сталий розвиток, довкілля, управлінська діяльність

Анотація

Незважаючи на те, що важливість збереження навколишнього середовища та заохочення громадського відпочинку в національних парках широко визнається, труднощі для досягнення цих цілей залишаються. Маючи понад столітній досвід управління національними парками, інституційні знання систем національних парків в Європейському Союзі та США можуть запропонувати цінне розуміння найкращих практик управління. Ефективне та стале управління національним парком вимагає організаційної структури на державному рівні з повагою до місцевих інституцій на рівні парку, залучення зацікавлених сторін до прийняття рішень щодо управління парком, залучення громадськості, що заохочується обміном інформацією та освітою, ясність меж покращити відносини із землевласниками суміжних земель і віддати перевагу покращенню відносин із корінним населенням. Визначено, що краще управління парками ґрунтується на освіті для підвищення обізнаності громадськості про важливість національних парків і паркових систем. Встановлено, що туризм і зміна клімату створюватимуть дедалі більше викликів для управління парком, що підкреслювало спільну нагальність вирішення цих проблем. Досліджено зарубіжний досвід на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки щодо управління територіями природничих парків. Охарактеризовано три методики використання інформації щодо ефективності управління: програмування, що включає в себе ідентифікацію проблем і встановлення пріоритетів; адаптивне управління, яке базується на використанні даних про продуктивність із метою постійного вдосконалення управлінських процесів; підзвітність, що означає надання звітів і відповідей про діяльність і результативність. Доведено, що в сучасний час, через обмеження, встановлені законодавством, території національних парків в Україні не мають широкого доступу для організованого масового туризму й рекреації.

Біографії авторів

Н.М. Попадинець, Науково-навчальний інститут підприємництва та перспективних технологій НУ “Львівська політехніка”

доктор економічних наук, старший дослідник

О.І. Графська, Львівський державний університет ім. Івана Боберського

доктор економічних наук

О.О. Галаченко, Вінницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

доктор економічних наук

Посилання

Hazuda, M.V., & Diachenko, I.B. (2014). Rehionalnyi menedzhment zberezhennia i vidtvorennia pryrodnozapovidnykh terytorii: monohrafiia [Regional management of conservation and restoration of natural reserve territories: monograph]. Uzhhorod: Vydavnytstvo FOP Breza A. E [in Ukrainian].

Zhuk, P. (2023). Terytorialnyi rozvytok, pryrodne dovkillia, ekonomika: naukovi rozvidky: monohrafiia [Territorial development, natural environment, economics: scientific researches: monograph]. DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy” [in Ukrainian].

Drebot, O.I. (2011). Systema derzhavnoho upravlinnia pryrodno-zapovidnym fondom Ukrainy ta yii rehioniv[The system of state management of the nature reserve fund of Ukraine and its regions]. Rehionalna ekonomika — Regional economy, 4, 205–209 [in Ukrainian].

Shershun, M. Kh., Kasiukhnych, V.Yu. (2023). Ekonomichna skladova rozvytku lisovoi haluzi v umovakh voiennoho stanu [Economic component of the forest industry development under martial law]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced environmental management, 1, 45–52 [in Ukrainian].

Tretiak, V.M., Yurchenko, A.D., & Lobunko, Yu.V. (2015). Problemy udoskonalennia instytutsionalnoi bazy upravlinnia pryrodno-zapovidnym fondom Ukrainy [ Problems of improving the institutional framework for managing the nature reserve fund of Ukraine]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel — Land management, cadastre and land monitoring, 1, 65–73[in Ukrainian].

Kosheliuk, T.V. (2020). Instytutsiina systema upravlinnia natsionalnymy pryrodnymy parkamy v Ukraini [Institutional system of management of national natural parks in Ukraine]. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy — Actual problems of improving the current legislation of Ukraine, 54, 74–89 [in Ukrainian].

Hammer, T., Bär, R., Ehrensperger, A., Friedli, A., Liechti, K., Wallner, A., & Xenia Wiesli, T. (2022). A holistic assessment of the impacts of park management: findings from the evaluation of Regional Nature Parks in Switzerland. Journal on protected mountain areas research, 14 (1), 14–24. DOI: https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-14-1s14 [in English].

Oberdorfer, R. (2001). National Park Management — A study of US National Parks with particular emphasis on sustainable tourism. URL: https://www.grin.com/document/317 [in English].

Ferretti-Gallon, K., Griggs, E., Shrestha, A., & Wang, G. (2021). National parks best practices: Lessons from a centurys worth of national parks management. International Journal of Geoheritage and Parks, 335–346. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.05.004 [in English].

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 № 2456-XII [On the Nature Reserve Fund of Ukraine: Law of Ukraine dated June 16, 1992, no. 2456-XII]. (1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text [in Ukrainian].

Halachenko, O.O. (2017). Rehionalna polityka rozvytku sanatorno-kurortnykh posluh: dosvid ta praktyka [Regional policy of development of sanatorium and resort services: experience and practice]. Economic development of the state and its social stability′ 17: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internetkonferentsii — Materials of the International Scientific and Practical. Internet conference (pp. 71–73). Poltava [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-28

Номер

Розділ

Статті