Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну

Автор(и)

  • С. Ф. Повєрєнний Український науково-дослідний інститут природних газів, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7836-6278
  • С. В. Кривуля Українській науково-дослідний інститут природних газів, Ukraine
  • А. Й. Лур’є Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Ukraine
  • О. В. Піддубна Українській науково-дослідний інститут природних газів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-03

Ключові слова:

дослідження керну, колекторські властивості, кварцові пісковики, кварцареніти, стійкисть до катагенезу, великі глибини, «плити» в бурінні

Анотація

Незважаючи на доведену продуктивність горизонту В-25-26 Березівського родовища і буріння шести пошукових і розвідувальних свердловин на цей горизонт, фактичний склад, будова і властивості породи-колектора по керну залишалися невідомими, оскільки ні в одній з них горизонт не був охарактеризований керновым матеріалом. Тільки після відбору керна в оціночно-експлуатаційній свердловині №150 стало можливим дійти певних висновків. Ще на суміжному Котелівському родовищі було встановлено, що колекторами цього горизонту є специфічні, практично мономінеральні кварцові пісковики з регенераційно-кварцовим цементом, Передбачалося, що подібні пісковики можуть мати розвиток і на Березівському родовищі, проте підтвердження цьому отримане тільки зараз. Можна стверджувати, що усі ці пісковики відносяться до окремого петрографічного типу порід, досить широко поширеному в нижньому карбоні. Особливістю цього типу порід є нетипова поведінка в катагенезі порівняно з пісковиками з глинистим цементом, для яких розроблені схеми катагенетичних перетворень. Породи цього типу значно краще чинять опір зовнішнім впливам і можуть зберігати добрі емнісно-фільтраційні властивості на великих глибинах.

Біографії авторів

С. Ф. Повєрєнний, Український науково-дослідний інститут природних газів

Старший науковий співробітник

С. В. Кривуля, Українській науково-дослідний інститут природних газів

к. геол. н., директор інституту

А. Й. Лур’є, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

д. г.-м. н., професор

О. В. Піддубна, Українській науково-дослідний інститут природних газів

інженер

Посилання

1. Lagutin, A. A. Poverenniy, S. F. (2002). Usloviya formirovaniya i litofizicheskie svoystva porod-kollektorov glubokozalegayuschego produktivnogo gorizonta V-25-26 Kotelevskogo mestorozhdeniya po dannyim izucheniya kerna. [Conditions of formation and lythophysical properties of reservoir rocks of deep productive horizon V-25-26 in Kotelevsky field according to the core study]. Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini. Geologiya gazovih i gazokondensatnih rodovisch; Zb. nauk. prats, XXX; Harkiv, UkrNDIgaz, 69-75.

2. Benko, V. M., Dyachuk, V. V., Oleksyuk, V. I., A.V.Lizanets, A. V., ta in. (2005). Ukrayinsko-Berezivska zona pidnyatodin z nayperspektivnishih obektiv poshukovo-rozviduvalnih robit na glibokozalyagayuchi nizhnovizeyski gorizonti. [Ukrainian-Berezivska uplift area – one of the most promising objects of prospecting for deep-seated niggas horizons]. Zb. naukovih prats UkrNDIgazu «Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini», Harkiv, UkrNDIgaz, 1, 35, 7-13.

3. Benko, V. M. Maevskiy, B. Y., Lagutin, A. A., Homin V. R. (2013). Osoblivosti geologichnoyi budovi i perspektivi naftogazonosnosti glibokozanurenih gorizontiv Dniprovsko-Donetskoyi zapadini. [Features of a geological structure and petroleum prospects of deep horizons of the Dnieper-Donets basin]. MonografIya za red. Maevskogo B.Y., Ivano-Frankivsk, IFNTUNG, 208.

4. Dits, R. A., Borovik, M. V., Poverenniy, S. F., Fuglevich, O. M., Mesha, V. (2014). Burinnya Intervaliv z anomalno nizkoyu burimistyu. [Drilling intervals with abnormally low burity]. Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini. Geologiya gazovih i gazokondensatnih rodovisch. Zb. nauk. Prats, UkrNDIgaz , Harkiv, Vip.XXXHI,79-85.

5. Poverenniy, S. F., Dits, R. A., Borovik, M. V, Piddubna, O. V. (2014). Sklad, budova i vlastivosti piskovikiv z anomalno nizkoyu burimistyu [The composition, structure and properties of sandstones with abnormally low burity].«Naftogazova galuz Ukrayini», 3, 23-26.

6. Poverenniy, S. F., Machuzhak, M. I., Lizanets, A. V. (2016). Viznachennya mehanichnoyi mitsnosti porid-kolektoriv metodom zustrichnih sferichnih indentoriv [Determination of mechanical strength of reservoir rocks method of colliding spherical indentors]. Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini. Geologiya gazovih i gazokondensatnih rodovisch. Zb. nauk. prats, UkrNDIgaz, Harkiv, XLIV, 3-12.

7. Makogon, V. V. (2007). Litologiya i paleogeografiya vizeyskih vidkladiv tsentralnoyi chastini Dniprovsko-Donetskoyi zapadini [Lithology and paleogeography of deposits of the Central part of Dnieper-Donets basin]. (U zvyazku z naftogazonosnistyu). Disertatsiya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geologichnih nauk., K., 150.

8. Baranova, T. A. (1989). O prirode poristosti glubokozalegayuschih nizhnekamennougolnyih terrigennyih kollektorov [On the nature and porosity of deep-seated lower Carboniferous terrigenous reservoirs]. (Na primere Kotelevsko-Berezovskoy strukturno-tektonicheskoy zonyi DDV). Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 1, 17-18.

9. Milanovskiy, E. E. (1987). Geologiya SSSR [Geology of the USSR], 1. M., Izd-vo MGU, 416.

10. Zaritskiy, A. P., Zinenko, I. I., Terdovidov, A. S., Lizanets, A. V. (2005). Vzaimosvyaz vertikalnoy gidrogeologicheskoy zonalnosti Dneprovsko-Donetskoy vpadinyi s zonalnostyami osnovnyih elementov osadochnogo chehla [The relationship of vertical hydrogeological zoning of Dnieper-Donets basin with zoning of the main elements of the sedimentary cover]. Geologicheskiy zhurnal, 3, 83-88.

11. Baranova T. A., Bodnarchuk A. P. (1990). Struktura porovogo prostranstva glubinnyih kollektorov DDV [The pore space structure of deep reservoirs of DDV]. (Na primere produktivnoy tolschi Kamyishnyanskoy i Berezovskoy ploschadey), Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 3, 16-18.

12. Blank, M. I., Eryomin, V. I., Krivosheya, V. A., Truhachyv, Yu. V. (1982). Stroenie i kollektorskie svoystva peschanikov verhneserpuhovskih otlozheniy Kotelevsko-Berezovskoy strukturno-tektonicheskoy zonyi [Structure and reservoir properties of Verhneserpukhovsky sandstone deposits Kotelevsky-Berezivskaya structural-tectonic zone]. Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 1, 7-9.

13. Krivosheya, V. A., Truhachyov, Yu. V., Teslenko-Ponomarenko, V. M. (1986). O neftegazonosnosti glubokozalegayuschih otlozheniy Kotelevsko-Berezovskoy zonyi [On oil and gas potential of deep deposits in Kotelevsky-Berezivskaya area]. Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 4, 9-11.

14. Geologo-ekonomichna otsinka zapasiv gazu i kondensatu vizeyskih (V-21-26) ta turneyskih (T-1) vidkladiv Berezivskogo GKR Harkivskoyi oblasti [Geological-economic evaluation of gas and condensate reserves Vise stage (V-21-26) and Tournai stage (T-1) deposits Berezovsky's gas condensate field in Kharkiv region], (2012). Zvit o NDR. TOV «Geo-sfera», N. Ovcharenko ta in., Poltava, 1121.

15. Krivulya, S. V. (2014). Kriteriyi dorozvidki velikih rodovisch vuglevodniv u nizhnopermsko-verhnokam’yanovugilnih vidkladah Dniprovsko-Donetskoyi zapadini [Criteria for the exploration of large deposits of hydrocarbons in nizhnyohirske-verhnekam enoughly sediments of the Dnieper-Donets basin]. Monografiya, za zagaln. red. avtora. Harkiv, 174.

16. Abelentsev, V. M., Lur’e, A. Y., Mischenko, L. O. (2014). Doslidzhennya neodnorodnosti porovogo seredovischa plastiv-kolektoriv z metoyu optimizatsiyi viluchennya vuglevodniv [Research of geterogenuous porous medium of the reservoir to optimize hydrocarbon recovery]. Zb. «Visnik Harkivskogo natsionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina», 1128, 41, Harkiv, 9-14.

7. Proekt dorozvidki nizhnovizeysko-turneyskih vidkladiv Berezivskogo GKR. Zvit o NDR [Exploration project of niggas-tarnasky deposits Berezovsky GKM] (2015). Latishev S., Minosyan O., Avdeeva A. ta in. Harkiv, 117.

18. Makogon, V. V. (2001). Litologiya ta epigenetichni zmini nizhnovizeyskih terigennih kolektoriv pivnichnoyi pribortovoyi zoni DDZ, [Lithology and epigenetic changes niggasi terrigenic collectors North priborovo zone DDV]. Zb. «Visnik HNU imeni V.N. Karazina», 521, Harkiv, 25-26.

19. Zaritskiy, O. P. (2009). Naftogazonosnist glibinnih zon rozuschilnennya porid Dniprovsko-Donetskoyi zapadini [Petroleum potential of the deep zones of rocks decompaction of Dnieper-Donets basin], Naftova i gazova promislovist, 2, 12-13.

20. Grigorchuk, K. G. (1989). Evolyutsiya kollektorskih svoystv v litogeneze [Evolution of reservoir properties in lithogenesis] (na primere turneyskih otlozheniy DDV), Geologiya nefti i gaza, 7, 25-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-23

Номер

Розділ

Геологія