Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 3. Структурно-кінематичні параґенези тектонічної течії зон горизонтально-здвигових дислокацій

Автор(и)

  • Олексій Вацлавович Бартащук Український науково-дослідний інститут природних газів, Україна https://orcid.org/0000-0001-7831-6134

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-01

Ключові слова:

деформації горизонтального здвигу, структурний рисунок, механізми тектонічної течії, структурно-кінематичний параґенез

Анотація

Стаття є заключною частиною трилогії, що висвітлює системну організацію розломної тектоніки кристалічного фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту (ДДП). При регіональних геотектонічних дослідженнях структурних рисунків розломних систем докембрійського фундаменту вперше виявлено ансамблі структур об’ємної тектонічної течії, які зумовлені здвиговими деформаціями кристалічних гірських порід і горизонтальними переміщеннями геомасивів в межах цієї рифтоґенної внутрішньоплитної геоструктури Сарматської плити.

Встановлено, що здвигові механізми активізації регіональних систем розломів у колізійних обстановках загальноплитного горизонтального стискання є визначальним фактором вторинного деформаційного структуроутворення у лінійніх зонах горизонтально-здвигових дислокацій. Завдяки застосуванню структурно-кінематичного аналізу структурних рисунків визначено основні кінематичні механізми структурних дислокацій, які характеризуються спільними обертаннями ансамблів активізованих геоблоків, або комбінаціями різноспрямованих рухів без ротаційної складової, відрізняються за напрямками горизонтальних переміщень геомас відносно вісі простягання палеорифту, а також зумовлюють тектонічний "мегабудинаж" за рахунок зворотньо-поступальних переміщень геоблоків вздовж супряжених систем здвигів однойменної кінематики. Показано, що діагностика структурних парагенезів тектонічної течії в архітектурі фундаменту ДДП є коректною, тому доцільне широке використання виділених в його межах типових здвигових структурних рисунків та відповідаючих їм кінематичних типів структур тектонічної течії для вивчення кінематики і механізмів вторинного деформаційного структуроформування в інших давніх внутрішньоконтинентальних рифтогенних геоструктурах.

Біографія автора

Олексій Вацлавович Бартащук, Український науково-дослідний інститут природних газів

к. геол. н., зав. відділу

Посилання

Peyve, A. (1961). Tectonics and magmatism. M.: Academy of Sciences of USSR, Vol. geol., 3, 36-54.

Burtman, V., Luk’yanov, A., Peyve, A., Ruzhentsev, S. (1963). Horizontal displacements by faults & some methods of study. M.: Academy of Sciences of USSR, 5-33.

Rastsvetaev, L. (1980). Natural structural pattern of terrestrial surface & dynamics interpretation. M.: Nauka, 145-197.

Luk’yanov, A. (1991). Plastics deformations & tectonics flow in lithosphere. Geol.Inst. of Academy of Sciences of USSR, 460, M.: Nauka, 144.

Patalaha, E. (1979). Forming mechanisms of flow structures in stress-zones. Alma-Ata: Nauka, 216.

Patalaha, E. (1985). Tectonofacial analyse of phanerozoic dislocational structures. M.: Nedra, 168.

Slenzak, O. (1984). Precembrian local structural stress-zones. K.: Nauk.dumka,104.

Radzivill, A., Kudelya, U., Palyy, A. (1979). Tectonical, tektonic-magmatical & structure-geomorphological hall-marks of giant oil & gas fields survey at Dnipro-Donets grabe. Geol.Inst. of Ukrainian Academy of Sciences, 79-31, 52.

Maydanovich, I., Radzivill, A. (1984). Features of Ukrainian coal basins. K.: Nauk. dumka, 120.

Chikov, B. (1992). Slip-strike structure stress-forming in the litosphere. Geology & Geophysics, 9, 3-39.

Leonov, M. (2012).Within-plate zones of concentrated deformation: tectonic structure & evolution. Geotectonics, 6, 3-28.

Korchemagin, V., Emets, V. (1987). Features of tectonic structure evolution & Donbass and Eastern Priazov stress-filds. Geotectonics, 3, 49-55.

Korchemagin, V., Panov, B. (1970). About features of brachianticlyne folds at Nikitovsk mineral filds. Reports of Academy of Sciences of USSR, 194 (3), 653-656.

Gintov, O., Entin, V., Mychak, S. (2016). Structure-petrophysical & tectonophysical base of central region of Golo-vanivsk suture zone of Ukrainian shield crystal basement geological map. Geophysical magazine, 3 (38), 3-24.

Kopp, M. (1991). Structural patterns of within-fold belts horizontal movements. Geotectonics, 1, 21-36.

Kopp, M. (2017). Arcuate extension structures in kinematic analysis of global & regional tectonic settings. Geo-tectonics, 6, 18-36.

Koronovskiy, N., Gogonenkov, G., Goncharov, M., Timurziev, A., Frolova, N. (2009). Role of shear along horizontal plane in the formation of helicoidal structures. Geotectonics, 5, 50-64.

Anderson, E. (1951). The dynamics of faulting. Edinburg: Oliver and Boyd, 206.

Freund, R. (1974). Kinematics of transform and transcurrent faults. Tectonophysics, 21 (1/2), 93-134.

Tapponnier, P., Molnar, P. (1976). Slip-line field theory and large-scale continental tectonics. Nature, 264, 5584, 319-324.

Carter, L., Luenduk, B., Terres, R. (1987). Neogene clockwise tectonic rotation of eastern Transverse Ranges, Cali-fornia. Bull. Geol. Soc. Amer., 92 (2), 199-206.

Sylvester, A.G. (1988). Strike-slip faults. Geol. Soc. Amer. Bull, 100, 1666-1703.

Bartashchuk, O. (2017). System organization of disjunctive tectonics of consolidated basement of Dniper-Donets paleorift. Part 2. Linear zones of horizontal-shear dislocation at rifting stage. Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv Uni-versity, series “Geology. Geography. Ecology”, 47, 7-17.

Tymurziev, A. (2009). Newest shear tectonics of sedimentary basines: tectonophysical & fluidodynamical aspect. Abstract of thesis for Doctor of geol.-miner. Science. M.: Moscow State University, 40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-03