Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації

Автор(и)

  • V. O. Rezunenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine
  • Yu. F. Kobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine
  • O. Yu. Kobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, United States

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-18

Ключові слова:

меліоративна географія, природно-агромеліоративна система, рекреація, сільське господарство, погода, клімат, гідрометеорологічні характеристики, математичні методи, моделювання

Анотація

У меліоративній географії об’єктом дослідження є природно-агромеліоративні системи, які вивчаються різними методами, в тому числі, і методом математичного моделювання. Для їх дослідження нами запропонована математико-фізико-статистична модель зв’язку врожайності сільськогосподарських культур з природними факторами. Проаналізувавши статистичні показники гідрометеорологічних умов у Харківській області, нами встановлено, що кількісна залежність врожаю від числа посушливих днів має складну нелінійну багатопараметричну форму. При цьому тіснота зв’язку врожайності кукурудзи і цукрових буряків з погодними умовами виявилась дуже значною, на що вказує великий коефіцієнт кореляції між ними, який дорівнює 0.87-0.90. Нами відпрацьована гіпотеза про вид функціональної залежності між цими ознаками. Використання методу математичного моделювання для аналізу просторово-часової структури розвитку природно-антропогенних явищ дозволяє уніфікувати гідрометеорологічні характеристики і це може бути використано у різних галузях науки, і зокрема в рекреаційній географії. Відзначено, що рекреаційна географія є новітньою галуззю знання, де чiльне місце у наукових дослідженнях займають математичні методи. У роботі запропонована модель природно-рекреаційної системи, що дозволяє впроваджувати комплексне вивчення міждисциплінарних зв’язків досліджуваних об’єктів. Особливість моделі полягає в тому, що вона дозволяє охопити всі етапи розвитку систем, починаючи з планування, проектування і створення рекреаційних систем, і закінчуючи оцінкою і прогнозом їх функціонування.

Біографії авторів

V. O. Rezunenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Yu. F. Kobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кандидат географічних наук, доцент

O. Yu. Kobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

магістр

Посилання

Аnоshkо, V. S. (1989). Меliоrаtivnaja gеоgrаfija Bеlоrussii. Мinsk: BGU, 387.

Аrmаnd, D. L. (1976). Оpit mаtеmаtichеskоgо аnаlizа svjazi mеzdu rаstitеlnоstju s klimаtоm. Izv. VGО, 82(1), 54-61.

Bеydyk, О. О. (1997). Slоvnyk-dоvіdnyk z hеоhrafiyi turyzmu, rеkrеаlоhiyi tа rеkrеаtsіynоyi hеоhrаfiyi. Кyiv: Pаlіtrа, 130.

Gоlоyad, B. Ya., Rimаrchuk, І. V. (2013). Rеkrеаtsіynо-turists’kyy nаpryam hоspоdаryuvаnnya - zаstava dоbrоbutu krayan Prykаrpаttya. Іvаnо-Frаnkіvsk: Rukh, 32.

Zаtаvnij, F. D. (1994). Gеоgrаfiya Ukrаiny. u 2-h knigаh. Lvіv: Svіt, 472.

Lіpіns'kоhо, V. М., Dyachukа, V. А., Bаbіchеnkо, V. М. (2003). Кlіmаt Ukrаiny. Кyiv: Vid-vо Rаevs’kоhо, 343.

Kobchenko, Yu. F. (2006). Fіtоpоgоdnyy kоmplеks yak sistеmа. Kharkiv: Vіsn. Khаrk. universytetu, seriya “Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya”, 753, 80-85.

Коbchеnkо, Yu. F., Кlymеnkо, V. М., Prоtаsоv, О. І. (2002). Еkоlоhо-mеlіоrаtyvny mоnіtоrynh yak mеtоd dоslidzhennya sкlаdnikh systеm. Vestn. HISP, 75, 121-126.

Kobchenko Ju. F., Rezunenko V. A., Gvozd' N. A. (2003). Primenenie statisticheskogo kriterija HI-kvadrat dlja analiza gidrometeorologicheskoj informacii i prognozirovanija razvitija pogodnyh kompleksov. Kharkov: Vestnik Har'kovskogo universiteta, sеriya “Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya”, 610, 143-150.

Kobchenko, Ju. F., Rezunenko V. A. (2004). Obrabotka gidrometeorologicheskoj jeksperimental'noj informacii metodom sistemy krivyh Pirsona. Materialy konferencii «Karazinskie prirodovedcheskie studii». Kharkov: HNU, 287-290.

Kravtsiv, V. S., Yevdokymenko, V. K., Habrel', M. M. (2013). Rekreacіyna polіtyka v Karpats'komu rehіonі: pryncypy formuvannya, shlyakhy realіzacіyi. Chernivtsi: "Prut", 72.

Maslyak, P. O. (2010). Rekreacіyna heohrafіya. Kyiv: Lіbra, 397.

Pavlov, V. I., Cherchyk, L. M. (2012). Rekreatsiynyy kompleks Volyni: teoriya, praktyka, perspektyvy. Luts'k: "Nadstyr"ya", 122.

Palamarchuk, M. M., Danilishin, B. M., Doroguncov, S. І. (1999). Pryrodno-resursnyy potentsіal staloho rozvytku Ukrainy. Kyiv: RVPS Ukrainy, 716.

Puzachenko, Ju. G. (2004). Matematicheskie metody v ekologicheskih i geograficheskih issledovanijah. Moscow: Akademija, 416.

Stafіychuk, V. І. (2008). Rekrealohіya. Navchal'nyy posіbnyk. Kyiv: Al'terpres, 2, 264.

Fomenko, N. V. (2007). Rekreacіynі resursy ta kurortolohіya. Navchal'nyy posіbnyk. Kyiv: Tsentr navchal'noi lіteratury, 312.

Ts'ohla, S. Yu. (2012). Transformacіya rekreatsіynoyi dіyal'nostі ta rozvytok regіonal'nikh rynkіv kurortno-rekreacіynykh posluh (metodologіya, analіz і shlyakhy vdoskonalennya): monografіya. Sіmferopol': Tavrіya, 352.

Chervanev, І. G., Golikov, A. P., Trofimov, A. M. (1986). Matematicheskie metody v geografii. Kharkov: KhGU, 348.

Shyshchenko, P. H. (2003). Prykladna fіzychna heohrafіya. Kyiv: Lybіd', 343.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

Географія