Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу

Автор(и)

  • М. О. Зінченко Херсонський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-44-04

Ключові слова:

седиментація, літодинамічний вузол, вздовжбереговий потік наносів, коси «азовського» типу, відслонення, прибережно-морські наноси, насиченість потоку, антропогенний вплив

Анотація

Досліджено сучасні літодинамічні умови Бердянського літодинамічного вузла. Встановлено, що структура літодинамічного вузла представлена двома ділянками живлення (абразійні ділянки, в межах корінного узбережжя) та однією зоною розвантаження (дистальна частина Бердянської коси). Зв'язок між відповідними частинами здійснюється завдяки наявності двох вздовжберегових потоків наносів (фронтального і тильного), які сходяться в межах дистальної части-
ни коси.

Підрахований об’єм надходження прибережно-морських наносів в берегову зону в доантропогеновий період формування Бердянської коси (в умовах максимальної насиченості обох потоків наносів). Виявлено, що на сучасному етапі Бердянський літодинамічний вузол розвивається в умовах деструктивного режиму (дефіциту прибережно-морських наносів). Внаслідок будівництва портових та берегозахисних споруд фронтальний (східний) потік наносів зазнав істотної трансформації, а тильний (західний) був повністю припинений після будівництва морського порту.

Вперше для Бердянського літодинамічного вузла підраховані сучасні об’єми прибережно-морських наносів і виявлені джерела їх надходження до берегової зони.

Біографія автора

М. О. Зінченко, Херсонський державний університет

викладач

Посилання

Ajbulatov, N. A. (1990). Dinamika tvjordogo veshhestva v shel'fovoj zone [Solids dynamics in the offshore zone]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 271.

Aksenov, A. A. (1955). Morfologija i dinamika severnogo berega Azovskogo morja [Morphology and dynamics of the Northern coast of the Sea ofAzov]. Trudy GOINa, 29 (41), 107-143.

Andrusov, N. I. (1918). Geologicheskoe stroenie dna Kerchenskogo proliva [The geological structure of Kerch Strait seabed]. IzvestijaRAN, 1, 23-28.

Antonenko, M. V. (2011). Sovremennaja morfologija i dinamika komponentov beregovoj zony jugo-vostochnoj chasti Azovskogo morja [Modern morphology and dynamics of components of the coastal zone of the South-Eastern part of the Sea of Azov]. Kuban state University. Krasnodar, 35.

Artjuhin, Ju. V. (1989). Antropogennyj faktor v razvitii beregovoj zony morja [Anthropogenic factor in the development of the coastal zone]. Rostov-na-Dony, Izd-vo Rostovskogo universiteta, 144.

Bondarchuk, V. Gh. (1959). Gheologhija Ukrajiny [Geology Of Ukraine]. Kiev: Vyd-vo AN URSR, 832.

Budanov, V. I. (1957). Ob obrazovanii i razvitii kos «azovskogo» tipa [About the formation and development of "Azov" type spits]. Trudy Okeanograficheskoj komissii, 1, 90-97.

Vostrikov, A. V. (2006). Prirodnye i tehnogennye faktory sovremennogo razvitija beregov vostochnoj chasti Azovskogo morja [Natural and technogenic factors of the modern development of the Eastern part of the Sea of Azov]. Kuban state University. Krasnodar, 39.

Gel'mersen, G. P. (1869). K voprosu o predpolagaemom obmelenii Azovskogo morja [To the issue of the reported shallowing of the Sea of Azov]. Sbornik Rossijskogo Geologicheskogo Obshhestva, T.2.

Davydov, O. V. (2010). Analiz antropoghennogho vplyvu na rozvytok bereghovoji zony litodynamichnogho vuzla Berdjansjkoji kosy [Analysis of anthropogenic effects on the development of the coastal zone of lithodynamic unit of Berdyansk spit]. Prychornomor. Ekol. Bjuletenj, 1 (35), 139-148.

Danilevskij, N. Ja. (1865). Kratkij otchet o pervoj poezdke na Azovskoe more [Summary record about the first trip on the Sea of Azov]. Zapiski Geograficheskogo Obshhestva, 15-21.

Zenkovich, V. P. (1958). Berega Chjornogo i Azovskogo morej [Coasts of the Black Sea and the Sea of Azov]. Moscow, Geografgiz, 371.

Zenkovich, V. P. (1946). Dinamika i morfologija morskih beregov [Dynamics and morphology of sea coasts]. Chast' 1: Volnovye process. Moskva-Leningrad, Mor.transport, 496.

Ivliev, P. P. (2012). Geojekologicheskaja ocenka razvitija opasnyh prirodnyh i tehnoprirodnyh processov poberezh'ja Azovskogo morja [Geoenvironmental assessment of development of hazardous natural and technonatural processes of the coast of the Sea of Azov]. Southern Federal University. Rostov-na-dony, 37.

Karjakin, L. I. (1948). Mineralogicheskij sostav peskov poberezh'ja Azovskogo morja mezhdu kosami Berdjanskoj i Obitochnoj [Mineralogical composition of sands of Azov sea coast between Berdyansk spit and Obitochna spit]. Mineralogicheskij sbornik, 2, 161-175.

Lobanov, I. N. (1940). O proishozhdenii kos na severnom poberezh'e Azovskogo morja [About the spits origin on the Northern coast of the Azov sea]. Priroda, 1, 14-16.

Longinov, V. V. (1973). Ocherki litodinamiki okeana [Essays of ocean lithodynamics]. Moscow: Nauka, 231.

Mamykina, V. A. (1980). Beregovaja zona Azovskogo morja [The coastal zone of the Sea of Azov]. Rostov-na-Dony: Izd-vo Rostovskogo universiteta, 176.

Mamykina, V. A. (1961). Tipy beregov Severo-vostochnoj chasti Azovskogo morja i osobennosti ih dinamiki [Types of coasts of the North-Eastern part of the Sea of Azov and features of their dynamics]. Trudy Okeanogr. komissii AN SSSR. Morskie berega, 3, 33-44.

Nepsha, O. V. (2013). Рro budovu kis Pivnichnogho Pryazov'ja [The structure of Northern Azov spits]. Gheologhichnyj zhurnal, 3, 44-50.

Panov, D. G. (1960). O skorosti obrazovanija osadkov v Azovskom more [The speed of sedimentation in the Sea of Azov]. Rostov-na-Dony: Izd-vo Rostovskogo universiteta, 150.

Petrakova, N. O. (2007). Stijkistj ta pidsylennja skhyliv uzberezhzhja Azovsjkogho morja [The persistence and strengthening of slopes of coast of the Sea of Azov]. SE "Donetsk "PromstroyNIIproekt". Donetsk, 37.

Pol'shin, V. V. (2010). Zakonomernosti formirovanija sovremennyh donnyh oblozhenij Azovskogo morja [Regularities of the formation of modern benthic levies Azov sea]. Southern scientific center of RAS. Rostov-na-Dony, 42.

Sokolov, N. A. (1895) O proishozhdenii limanov Juzhnoj Rossii [About the origin of Southern Russia estuaries]. Trudy Geologicheskogo komiteta, 10, 4, 102.

Hrustalev, Ju. P., Shherbakov F. A. (1974). Pozdnechetvertichnye otlozhenija Azovskogo morja i uslovija ih nakoplenija [Late Quaternary sediments of the Sea of Azov and the conditions of their accumulation]. Rostov n/D, 112.

Shujskij, Ju. D. (1986) Problemy issledovanija balansa nanosov v beregovoj zone morej [Problems of sediments balance research in the coastal zone of the seas]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 240.

Shujskij, Ju. D. (1974). Processy i skorosti abrazii na ukrainskih beregah Chjornogo i Azovskogo morej [Processes and abrasion speed on Ukrainian shores of the Black Sea and the Sea of Azov]. Izvestija AN SSSR. Seriya geogr, 6, 108-117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Геологія