Використання навчальних матеріалів для дистанційної форми навчання дисципліни «фізичне виховання»

Автор(и)

Анотація

Анотація. Стаття носить аналітичний характер, у якій надано загальну характеристику навчальних матеріалів для дистанційної форми навчання дисципліни «Фізичне виховання». Обґрунтовано мету та завдання дослідження. Отримані дані дозволяють стверджувати, що навчальний процес з фізичного виховання у дистанційній формі є безперервним, має свій навчальний зміст. Може продовжуватися й вдосконалюватися у часі.

Ключові слова: дистанційне навчання, фізичне виховання, система, студенти, практична робота, вдосконалення, рухова активність, самоаналіз.

Список використаної літератури

Борейко Н. Ю., Азаренкова Л. Л., Глядя С. О., Юшко О. В. Організація навчальних занять з фізичного виховання в умовах пандемії. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2021. № 1. С 57–63.

Глядя С.О. Зміни у системі фізичного виховання студентів в умовах дистанційної форми навчання. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2021 р.  С. 195–200.

Закон України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р).

Осадча К. Сучасні зарубіжні дослідження дистанційних технологій навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. №6. С. 229–234.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Согоконь О. А., Донець О. В., Гогоць В. Д. Фізичне виховання – дистанційна форма навчання. Полтав. нац. пед.  ун-т імені В. Г. Короленка  Полтава:  Сімон, 2021. 120 с.

Степанов М. О. Основи психології і педагогіки: навчальний посібник  К.: Академвидав, 2006. 520 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Глядя, С., & Юшко, О. (2022). Використання навчальних матеріалів для дистанційної форми навчання дисципліни «фізичне виховання». Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 87–95. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/284861

Номер

Розділ

Статті