КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Автор(и)

  • Тетяна КУДРЯШОВА
  • Тетяна КРАВЧЕНКО

Анотація

У роботі надається аналіз використання комп’ютерних технологій майбутніми фахівцями в області фізичної культури й спорту та розглядається проблема застосування інформаційних передових технологій і впровадження передових технологій у наукових дослідженнях та в освітньому процесі майбутнього вчителя фізичної культури.

Посилання

Ажиппо, О.Ю. (2007). Використовування комп’ютерних технологій в системі педагогічного контролю у спорті. Теорія та методика фізичного виховання. № 11. 3–6.

Денисова, Л. В. (2010). Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ.

Ісаченко, М. А. (2007). Тестовий контроль в системі оцінки знань студентів інститутів фізичної культури і спорту. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. Львів, Вип. 11, т. 5. 258–259.

Кашуба, В. О., Хмельницька, І. В., Юхно, Ю. О. (2012). Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. університету ім. Лесі Українки. Луцьк, № 1 (7). 119–126.

Ладика, П., Бучок, В. (2013). Сучасні комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті. Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : зб. наук. пр. Тернопіль. 128 – 134.

Петров, П. К. Современные информационные технологии в подготовке специалистов по физической культуре и спорту (возможности, проблемы, перспективы): - URL:http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1999N10/p6-9.htm(дата звернення 03.05.2023).

Помещикова, І.П., Філенко, Л. В. (2019). Вдосконалення тактичної підготовки юних баскетболістів 14-16 років засобами інформаційних технологій. Спортивні ігри. № 1 (11). 73. 41-48.

Практикум дистанционного обучения (2003). / под ред. В. Кухаренко. К.: Миллениум. 6.

Саламаха, О. Є. (2010). Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного виховання студентів, що займаються тхеквондо. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 2. 131 – 133.

Самсонова, А. В., Козлов, И. М, Таймазов, В. А. Использование информационных технологий в физической культуре и спорте: URL: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1999N9/p22-26.htm (дата звернення 01.05.2023).

Сущенко, А. В. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Фізичне виховання та спорт : [зб. наук. пр.]. Запоріжжя, № 1 (7). 104–111.

Pasko, V., Rovniy, A., Nesen, O., Ashanin, V., Filenko, L., Okun, D., Shevchenko, O., Dzhym, V., Pilipko, O. (2019). Efficiency of performing rugby's technical elements depending on the speed and strength quality level of 16-18-year-old rugby players. Journal of Physical Education and Sport. 19(1). 546-551. DOI:10.7752/jpes.2018.02112

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10