ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ON-LINE НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Людмила ФІЛЕНКО
  • Олена ЦЕРКОВНА
  • Владлена ПАСЬКО
  • Ігор ФІЛЕНКО
  • Юрій ПАЛІЧУК

Анотація

Мета дослідження: виявлення впливу занять із застосуванням дистанційних on-line технологій при проведенні занять з фізичної культури на показники функціонування серцево-судинної системи та рівень зацікавленості у учнів 5-6 класів. Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; систематизації, алгоритмізації та програмування інтерактивних занять з фізичної культури; анкетування та опитування; інструментальні методи; методи математичної статистики. Висновки: застосування інформаційних технологій дистанційного навчання з фізичної культури свідчить про високий рівень впливу на зацікавленість та мотивацію учнів до занять, покращення показників функціонування серцево-судинної системи під впливом фізичних навантажень.

Посилання

Ашанін, В.С., Філенко, Л.В., Церковна, О.В., Іліджев, О.В. (2013). Інформатизація методів наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті засобами інтерактивних технологій. Materialy IХ konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2013». V.31. Polska. 39-46.

Романенко, В., Голоха, В., Алексєєв, А., Коваленко, Я. (2020). Методика оцінки змагальної діяльності одноборців з використанням комп'ютерних технологій. Слобожанський науково-спортивний вісник. 6(80). 65-72.

Філенко, Л.В., Філенко, І.Ю. (2018). Використання навчальних відеороликів у процесі тактичної підготовки баскетболістів. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. Вип.2. 115-119.

http://ven.ztu.edu.ua/index.php/wissn009/article/view/132643

Церковная, Е.В., Филенко. Л.В., Строкач, С.Г. (2017). Использование сервисов Google в учебном процессе. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць. 117-120.

Шинкарук, О., Денисова, Л., Харченко, Л. (2018). Інформаційні технології як фактор освітніх перетворень у закладах вищої освіти з фізичної культури і спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. № 1. 90-94.

Zanevskyy, Ihor, Zanevska, Lyudmyla (2019). Validity of the dickson index regarding primary school physical education. Human movement. 20(2): 44–49. https://doi.org/10.5114/hm.2019.81021

Banakh, V., Iedynak, G. (2021). Status and some prospects of the organization of physical education in higher education institutions. Pedagogy and Psychology of Sport. 7(2):114-121. doi http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2021.07.02.009

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS/article/view/PPS.2021.07.02.009

https://zenodo.org/record/5057492

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10