ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ПІАНІСТІВ ДІАСПОРИ КАНАДИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Юлія Осмачко

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-2180.43.2023.286859

Анотація

Мета роботи полягає у висвітленні основних віх концертно-виконавської діяльності піаністів української діаспори Канади другої половини ХХ ст.; розкритті палітри їх репертуарного багатства; окресленні ролі творчості українських композиторів у виконавському доробку піаністів-емігрантів. Методологія дослідження ґрунтується на таких наукових підходах як хронологічний, що дає змогу розглянути мистецьку діяльність піаністів української діаспори Канади у часовій послідовності; конкретно-пошуковий, що полягає в опрацюванні літератури дотичної тематики; предметно-цільовий аналіз концертно-виконавської атмосфери в діаспорі, завдяки якому прослідковуємо індивідуальний виконавський стиль піаністів-емігрантів, та палітру їх концертного репертуару. Наукова новизна розвідки полягає в комплексному дослідженні основних аспектів виконавської творчості піаністів української діаспори Канади другої половини ХХ ст., головно, з’ясуванні ролі творчості українських композиторів у їх репертуарному списку; вперше здійснено аналіз концертно-виконавських надбань маловідомих в Україні піаністів Романа Стецури та Стефанії Жовнір-Клос. Висновки. Проаналізувавши концертну діяльність українських піаністів різних поколінь, можна стверджувати, що творчо-виконавська діяльність митців української діаспори Канади стала вагомим внеском у розвиток музичної культури України, оскільки її представники доклали чимало зусиль задля збереження та популяризації національного музичного мистецтва у полікультурному середовищі. Яскравим свідченням цього є включення до їхнього виконавського репертуару творів композиторів різних епох: від Д. Бортнянського й М. Лисенка, до взірців музичної творчості сучасних майстрів – Б. Фільц, Є. Станковича, М. Скорика, Г. Ляшенка, О. Красотова, Ж. Колодуб, Л. Дичко, з якими тісно співпрацювали піаністи.

Ключові слова: українська діаспора Канади, фортепіанне виконавство, українські композитори, репертуар, концертні виступи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-03

Номер

Розділ

Музичне мистецтво