Spiritual values of heads of general education institutions as a factor of professional crises’ overcoming

Authors

  • Алла Степанівна Москальова SHEE «University of Educationфд Management» 52a Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.54785

Keywords:

crisis, professional crisis, overcoming, values, spiritual values, self-regulation, postgraduate education

Abstract

The article is devoted to the important problem of psychology – the research of the spiritual values of heads of general education institutions. The content and indicators of development of spiritual values of managers are determined. The results of empirical research levels of spiritual values of managers are presented. It has been proved correlation between the levels of development of spiritual values of heads of general education institutions and their ability to overcome professional crises

Author Biography

Алла Степанівна Москальова, SHEE «University of Educationфд Management» 52a Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053

Candidate of Psychological Science, docent, assistant professor

Department of Psychology of Management

References

Bondarchuk, O. I.; Maksymenko, S. D. (Ed.) (2007). Osobystisnyj rozvytok kerivnykiv zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv jak pidg'runtja i'h duhovnogo zrostannja [Development of personality of heads of secondary schools as the basis for their spiritual growth] Vol. IX, Issue 6. Problemy zagal'noi' ta pedagogichnoi' psyhologii'. Instytutu psyhologii' imeni G. S. Kostjuka APN Ukrai'ny. Kyiv, 67–73.

Beh, I. D. (2006). Vyhovannja osobystosti. Shodzhennja do duhovnosti [Educating the personality. Climbing to spirituality]. Kyiv: Lybid', 272.

Vyshnevs'kyj, O. (2003). Teoretychni osnovy suchasnoi' ukrai'ns'koi' pedagogiky [Theoretical Foundations of modern Ukrainian pedagogy]. Drogobych: Kolo, 528.

Zdravomyslov, A. G. (1986). Potrebnosty. Ynteresy. Cennosty [Needs. Interests. Values]. Moscow: Polytyzdat, 223.

Karlova, V. V. Duhovni cinnosti v strukturi nacional'noi' samosvidomosti: ukrai'ns'ki realii' [Spiritual values in the structure of national identity: the Ukrainian reality]. Available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10kvvsur.pdf

Savyc'ka, O. V.; Maksymenko S. D. (Ed.) (2007). Do problemy duhovnosti ta profesijnogo stanovlennja fahivcja [The problem of spirituality and professional development specialist] Vol. IX, Issue 6. Problemy zagal'noi' ta pedagogichnoi' psyhologii', 357–361.

Moskaljova, A. S. (2011). Pidgotovka kerivnykiv osvitnih organizacij do konstruktyvnogo podolannja profesijnyh kryz osobystosti: gendernyj aspekt [Training heads of educational organizations to constructive overcoming of the professional crises: gender aspect]. Kyiv, 36.

Ball, G. O. (2006). Psyhologyja v racyogumanystycheskoj perspektyve [Psychology in the ratiohumanistic perspective]. Kyiv: Osnova, 408.

Koteneva, A. V. (2008). Duhovnуe cennosty kak faktor psyhologycheskoj zashhyshhennosty lychnosty [Spiritual values as a factor of psychological protection of the personality]. Vestnyk Kostromskogo gosudarstvennogo un-ta im. N. A. Nekrasova, 14 (4), 38–44.

Shherbakova, I. M. (2012). Transformacijni zminy duhovnosti v umovah s'ogodennja [Transformational changes of spirituality in terms today]. Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni T. G. Shevchenka, 2 (105), 195–199.

Hills, M. D. (2002). Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4 (4). doi: 10.9707/2307-0919.1040

Parsons, T. (1965). Obshheteoretycheskye problemy socyologyy [General theoretical problems of sociology]. Socyologyja segodnja. Moscow, 30.

Boryshevs'kyj, M.; Suhomlyns'kaya, O. V. (Ed.) (1997). Duhovni cinnosti jak determinanta gromadjans'kogo vyhovannja osobystosti [Spiritual values as a determinant of civic education of personality]. Kyiv: APN Ukrai'ny, 21–25.

Goncharenko, M. S., Kujdyna, T. M., Novykova, V. E. (2007). Vospytanye duhovnуh cennostej v obrazovatel'nom processe [Education of spiritual values in the educational process]. Pedagogika, psyhologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu, 9, 33.

Pomytkin, E. O. (2007). Psyhologija duhovnogo rozvytku osobystosti [Psychology of spiritual development of personality]. Kyiv: Nash chas, 280.

Orban, L. E. (1992). Stanovlenye lychnosty [Development of the personality]. Moscow: Luch, 112.

Pechers'ka, G. O. (2013). Diagnostyka ta korekcija profesijnyh cinnisnyh orijentacij uchyteliv u zakladah pisljadyplomnoi' pedagogichnoi' osvity [Diagnostics and correction of teachers’ professional value orientations in institutions of post-graduate pedagogical education]. Kyiv, 297.

Morosanova, V. Y., Konoz, E. M. (2000). Stylevaja samoreguljacyja povedenyja cheloveka [Stylistic self-regulation of human behavior]. Voprosy psyhologyy, 2, 118–127.

Published

2015-12-22

Issue

Section

Psychological science