Ways to reduce road traffic load of city transport networks

Authors

 • Сергій Борисович Дульфан Kharkov city council 7, Square Constitucii, Kharkiv, Ukraine, 61003, Ukraine
 • Олексій Олегович Лобашов Kharkiv National Academy of Municipal Economy Revolyutsii St., 12, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.19545

Keywords:

transport network, traffic flow, modeling of traffic flows, traffic, efficiency

Abstract

At the present time, there is a problem of choosing the most effective, scientifically grounded directions of activity to reduce the road traffic load of city transport networks. The paper gives the analysis and the developed classification of modern ways on the reduction of the road traffic load of city transport networks. As a result, the measures most relevant for modern conditions − organization of park-and-ride facilities in the peripheral areas of cities and construction of parallel highways were chosen. The structural diagram of the developed method of studying the efficiency of selected measures to reduce the road traffic load of transport networks is given. The method is based on the modeling of traffic flows using a mathematical model of the transport network load. The use of the given method allows determining the parameters of dependency of the level of traffic load of the transport network on the characteristics of applied measures and, therefore, establishing the appropriateness of their use.

Author Biographies

Сергій Борисович Дульфан, Kharkov city council 7, Square Constitucii, Kharkiv, Ukraine, 61003

Director of the department of transport and communication

Олексій Олегович Лобашов, Kharkiv National Academy of Municipal Economy Revolyutsii St., 12, Kharkov, Ukraine, 61002

Doctor of Engineering, professor

References

 1. Gavrilov, E. V., Dmytrychenko, M. F., Dolya, V. K.; In: Dmytrychenko, M. F. (2007). Systemologiya na transporti. Organizaciya dorozhnogo rukhu, Vol. 4. Kyiv: Znanya Ukrainy, 452.
 2. Rankin, V.U., Klafi, P., Halbert, S. (1981). Avtomobilnye perevozki i organizaciya dorozhnogo dvizheniya. Moskva: Transport, 592.
 3. Inose, X. T., Hamada, T. (1983). Upravlenie dorozhnym dvizheniem. Moskva: Transport, 248.
 4. Eresov, V. I. (1984). Shlyahi pidvyshenya efectyvnosti upravlinya dorozhnim rukhom. Avtomobilni dorogy i dorozhne budivnyctvo, №34, 95-99.
 5. Zhivoglyadov, V. G. (2005). Theoriya dvizheniya transportnykh I peshekhodnykh potokov. Rostov-na-Donu. Izd. Vuz. Sev., 182.
 6. Lobashov, O. O. (2010). Pro vplyv rivnya rozvytku transportnoyi merezhi mista na efectyvnist dorozhnogo rukhu. Іnformatsіyno-keruyuchi systemy na zalіznichnomu transportі, № 5-6, 45-47.
 7. Lobashov, O. O., Dulfan, S. B. (2013). Vplyv parametrіv transportnykh merezh znachnykh i nayznachnishykh mist na shvydkist transportnykh potokіv. Komunalne gospodarstvo mіst, Vyp. 109, 107-110.
 8. Helbing, D., Hennecke, A., Shvetsov, V., Treiber, M. (2001). MASTER: Macroscopic traffic simulation based on a gas-kinetic, non-local traffic model. Transpn. Res. B, № 35, 183-211.
 9. Shvetsov, V. I., Dubov, Yu. A. (1997). Expected distributions in the intervening opportunities model. Envir. & Plan. A, № 29, 1229-1241.
 10. Shvetsov, V. I., Helbing, D. (1999). Macroscopic dynamics of multilane traffic. Phys. Rev. E, № 59, 6328-6339.
 11. Lobashov, O. O. (2010). Methodyka doslіdzhennya vplivu transportnoyi merezhi na parametry transportnykh potokіv u mіstah. Іnformatsіyno-keruyuchi systemy na zalіznichnomu transportі, № 2, 24-25.

Published

2013-11-28

How to Cite

Дульфан, С. Б., & Лобашов, О. О. (2013). Ways to reduce road traffic load of city transport networks. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(14), 35–38. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.19545

Issue

Section

Technology audit