Implementation of the passenger traffic in a vehicle of travel services

Authors

  • Ганна Олександрівна Сіваконева Ukrainian state academy of railway transport, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4805

Keywords:

Coach train timetable for trains, passenger stations, passenger station engineering, Petri nets

Abstract

The article describes the results of the study technology of passenger traffic in terms of tourist traffic. An optimal method for calculating schedules tourist trains and some cars with tourists

Author Biography

Ганна Олександрівна Сіваконева, Ukrainian state academy of railway transport

Graduate student

Department of transport systems and logistics

References

  1. Альошинський, Є.С. Розробка моделі транспортного комплексу «Сортувальна станція-прилеглі ділянки» для вибору раціональної технології її функціонування [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к-та техн. наук: [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" / Є.С. Альошинський. - Х.: Укр. держ. акад. залізничного транспорту. - 2001. - 21 с.
  2. Нагорный, Е.В. Моделирование функционирования комплекса «Сортировочная станция-прилегающие участки» с помощью сетей Петри [Текст] / Е.В. Нагорный, Е.С. Алешинский // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2000. - №2. – С.68-73.
  3. Альошинський, Є.С. Аналіз транспортної мобільності населення під час проведення Євро-2012 та перспективи розвитку залізничного туризму в Україні [Текст] / Є.С. Альошинський, Г.О. Сіваконева, О.О. Іванько // Международный информационный научно-технический журнал «Вагонный парк». – Х.: Издательство «Подвижной состав». – 2011. - №4. - С.15-18.
  4. Альошинський, Є.С. Логістичні дослідження перспективи розвитку залізничного туризму в Україні в умовах підготовки до Євро-2012 [Текст] / Є.С. Альошинський, Г.О. Сіваконева // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті». – Донецьк. - 2011. - С.46-48.
  5. Альошинський, Є. Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху [Текст] / Євген Альошинський, Ганна Сіваконева, Ольга Губачова, Софія Світлична, Тетяна Ланчак // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – T. 2, N 3(56). – С. 42-46. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3692.
  6. Альошинський, Є.С. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків – Лозова. Станція стикування постійного 3,3кВ та змінного 27,5кВ видів тягового струму по ст. Лозова. Розробка технології обслуговування під’їзних і тракційних колій залізничних та промислових підприємств Лозовського вузла [Текст] / Є.С. Альошинський, О.М. Огар, М.Ю. Куценко, Г.О. Сіваконева, О.С. Губачова, С.О. Світлична // Звіт про НДР № ДР 0112U000423. – Харків:УкрДАЗТ. - 2012. – 362 с.

How to Cite

Сіваконева, Г. О. (2012). Implementation of the passenger traffic in a vehicle of travel services. Technology Audit and Production Reserves, 5(1(7), 41–42. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4805