Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

Список літератури повинен відображати вичерпність бібліографічних описів у переліку та відповідати вимогам ДСТУ 7.1:2006. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342 (приклади – Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5. - С.26-30). Список літератури наводиться в алфавітному порядку. Загальна кількість джерел не повинна перевищувати 10-15 для оригінальних статей та 50 – для оглядових при 40% (не менше) закордонних публікацій за останні 5-7 років. Бібіліографічні посилання в тексті статті наводять цифрою у квадратних дужках. Посилання на неопубліковані роботи, дисертації, підручники, робочі документи ВООЗ неприпустимі. За новими правилами, які враховують вимоги таких міжнародних систем цитування, як Web of Science та Scopus, бібліографічні списки (References) входять до англомовного блоку статті, а тому повинні транслітеруватись, тобто подаються не тільки оригінальною мовою, але й латиницею (романським алфавітом). У зв’язку з цим автори статей повинні подавати список літератури у двох формах:

1. Список літератури - мовою оригіналу (російсько- та українськомовні джерела – кирилицею, англомовні – латиницею). 

Допомога в оформленні джерел:  VAK.in.uahttp://sciencehunter.net/Services/Bibliography

2. References (романським алфавітом) повністю повторює список літератури до статті й подається за вимогами міжнародного бібліографічного стандарту NLM  National Library of Medicine, у стилі Vancouver.

Неангломовні джерела: автори (транслітерація за системою BGN), переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація за системою BGN), вихідні дані, мова джерела.

Приклад:

Golik VA. [Comparative analysis of quality of life assessment of patients with multiple sclerosis and chronic disabling physical illness]. Ukrainsky nevrologіchny Journal. 2010;1:82–87. Russian.

Англомовні джерела подаються з дотриманням стандартів NLM. 

Приклад:

Barrack RL, Mulroy RD, Harris WH. Improved cementing techniques and femoral component loosening in young patients with hip arthroplasty. J. Bone Joint Surg. 1992;74:385–9.

Онлайн-генератори посилань, які можуть вам допомогти:  RefMe, Citation Machine™

При наявності в статті DOI, в списку літератури обов'язково вказувати її ідентифікатор.
Форма для пошуку DOI на сайті Crossref system

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.