Редакційний штат

Головний редактор

Хаджинова Олена, в.о. ректора ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", професор, доктор економічних наук,  м.Дніпро, Ukraine

Заступник головного редактора

Капранова Лариса, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", доцент, кандидат економічних наук, м.Дніпро, Ukraine

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

Бессонова Світлана, професор кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», кандидат економічних наук, професор, Дніпро, Україна 

Верескун Михайло, директор інституту сучасних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доктор економічних наук, професор, Дніпро, Україна

Горошкова Лідія, професор кафедри екології, доктор економічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Горохова Тетяна, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», кандидат економічних наук, доцент, Дніпро, Україна 

Гіулі Гігуашвіліпрофесор, факультет соціальних наук, бізнеса і права, Горійський державний університет, кандидат економічних наук, професор, Грузія

Камишнікова Евеліна , професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", доктор економічних наук, професор, Дніпро, Україна 

Колосок Валерія, в.о. директора Навчально - науковий інститут економіки та менеджменту , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доктор економічних наук, доцент, Дніпро, Україна 

Корнієнко Кінга , доктор філософії, доцент кафедри інженерії матеріалів факультету інженерії матеріалів та фізики,Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшко (Польша)

Мінц Олексій, завідувач кафедри фінанси та банківська справа,  ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", доктор економічних наук, професор, Дніпро, Україна 

Сіманавічене Жанета, Академія громадської безпеки, професор, завідувач лабораторії сталих інновацій, доктор економічних наук, Університет Миколаса Ромеріса, Литва

Хаджинов Ілля, доктор економічних наук, доцент, проректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відповідальний секретар

Мутерко Ганна, в.о. завідувача кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"  кандидат економічних наук, м.Дніпро, Ukraine

Технічний редактор

Бурак Павло, асистент кафедри маркетингу та бізнес - адміністрування, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"м.Дніпро, Ukraine