Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

Процес рецензування

Рецензування статей що подаються до публікації здійснюється у два етапи:

- перший, зовнішне рецензування (автор подання надсилає до редакції рецензію доктора наук, незалежно від вченого звання);

- другий, внутрішнє рецензування, що здійснюється членами редакційної колегії збірника або запрошеними фахівцями

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Creative Commons


http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Історія журналу

Видається з 1995 року. Перереєстрований Міністерством Юстиції України 21.06.2011 р., Свідоцтво КВ № 17949 – 6799 Р.  Видається два рази на рік.

Збірник зареєстровано як засіб друкованих медіа. Рішення № 1821 Національної ради України з телебачення та рідіомовлення від 21.12.2023 (Протокол № 31)

https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=23954