ЩОДО ДОТРИМАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2018-04-25
Редакційна колегія збірника повідомляє про те що всі статті які надходять щодо розміщення у збірнику проходять перевірку на плагіат системою Unicheck (https://corp.unicheck.com)