МЕТОДИ ПОШУКУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ З ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Автор(и)

  • О.Т. Кононенко Донецький національний університет економі-ки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсько¬го, м. Донецьк, Україна

Анотація

Мета. Проаналізувати методи збору, пошуку та обробки інформації з інноваційної діяльності банку та запропонувати класифікацію цих методів за найсуттєвішими ознаками.

Методика. Проаналізовано методи збору, пошуку та обробки інформації з інноваційної діяльності банку, розглянуто основні методи пошуку та аналізу інноваційних ідей. Проведено критичний аналіз міжнародних рекомендацій Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, на основі якого уточнено методи збору інформації для банків.

Результати. На основі проаналізованих джерел вітчизняних та іноземних авторів виявлено найбільш суттєві ознаки для класифікації методів пошуку та аналізу інноваційних ідей та розроблено їхню класифікацію.

Наукова новизна. На основі аналізу процесу наукової творчості виділено ознаки для класифікації методів пошуку та аналізу інноваційних ідей та розроблено саму класифікацію.

Практична значущість. Надана класифікація надає можливість відбирати необхідні методи для пошуку інноваційних ідей і відповідні інструментальні засоби для їхньої реалізації.

Ключові слова: методи збору інформації, методи пошуку інноваційних ідей, класифікація методів.

Посилання

Oslo Manuel. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. – 3rd Edition. – Manuel d'Oslo. Principes directeurs pour le recueil et l'interpretation des donnees sur l'innovation [Electronic resource]. – Available from: <http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment336.aspx>.

Oslo Manuel, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, available at: http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment336.aspx.

Єгоричева С.Б. Банківські інновації: навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр навч. літ-ри, 2011. – 208 с.

Yehorycheva, S.B. (2011), Bankivski innovatsii [Banking Innovation], tutorial, Tsentr uchb. lit-ry, Kiev, Ukraine.

Перечень поиска методов новых решений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://innovation-management.ru/innovaczionnyj-proczess/perechen-metodov>.

“List of a Search methods of new solutions”, available at: http://innovation-management. ru/innovaczionnyj-proczess/perechen-metodov.

Методы поиска людей и создания инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.inventech.ru/pub/methods/>.

“Methods of a Search people and Creating innovation”, available at: www.inventech.ru/pub/methods/.

Кононенко Е.Т. Проблемы научного творчества (философский аспект) / Е.Т. Кононенко // Філософія. Економіка. Європейський погляд: Всеукр. наук.-теорет. Інтернет-конф., 31 січня 2012 р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 242 с.

Kononenko, Ye.T. (2012), “Problems of scientific creativity (philosophical aspect)”, in Philosophy. Economy. European look, All-Ukr. Sci.-Theor. Internet Conf., Donetsk, 242 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції