Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект

Автор(и)

  • Ю. О. Халілова-Чуваєва Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • І. В. Бубнов Одеський державний екологічний університет, Україна

Анотація

Мета. Дослідження політичних причин і основних ознак кризи національної ідентичності в рамках європейської політики мультикультуралізму, аналіз подальших перспектив тенденції зміцнення національної ідентичності.

Методика. Проведено філософсько-методологічний аналіз основних форм політики мультикультуралізму в контексті соціальної коректності та політичної безпеки вирішення проблем масової міжконтинентальної міграції населення. Виділено характер і основні причини прояву кризи національної ідентичності в різних країнах. Досліджено можливі ризики і загрози практичної реалізації політики мультикультуралізму в країнах з переважанням іншокультурних мігрантів.

Результати. Конструктивний політологічний аналіз проблеми національної ідентичності сприяє адекватному сприйняттю міграційних процесів у сучасному світі як в політичному аспекті, так і на побутовому рівні. Міграція як продукт глобалізації являє собою об'єктивний процес, який не може бути усунутий будь-яким актом політичної волі. Адаптація мігрантів до умов і вимог нових спільнот є складним і суперечливим соціально-психологічним процесом, що вимагає відповідної політико-правової регулятивної діяльності, як з боку європейської спільноти, так і кожної окремої держави. Успішне вирішення проблем інтеграції мігрантів є запорукою подолання кризи національної ідентичності. Головною умовою ефективності інтеграції іншокультурних мігрантів є дотримання фундаментальних принципів демократії – не лише забезпечення основоположних соціально-економічних, політичних і культурно-духовних прав мігрантів, але й дотримання ними відповідних обов'язків, сприйняття норм і цінностей нового співтовариства.

Наукова новизна. Доведено, що між причинами кризи національної ідентичності і спробами побудови мультикультурного суспільства існує прямий взаємозв'язок. Виявлена слабка ефективність спроб інтеграції мігрантів в однорідне етнічне середовище в умовах недотримання повною мірою основоположних принципів демократії. Установлено, що одним з найважливіших факторів збереження національної ідентичності є відмова від політики мультикультуралізму, в основі якої зберігається принцип односторонніх інтеграційних зобов'язань.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в доказовому визнанні неспроможності мультикультуралізму як державної політики і необхідності зміни політичної парадигми в питаннях міграції. Запропоновано деякі політичні можливості і названо засоби подолання кризи національної ідентичності за допомогою досягнення необхідної міри культурної однорідності в рамках громадянського суспільства.

Ключові слова: мультикультуралізм, толерантність, національна ідентичність, глобальна іншокультурна міграція, політкоректність, культурна однорідність, громадянське суспільство.

Біографії авторів

Ю. О. Халілова-Чуваєва, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

канд. політології

І. В. Бубнов, Одеський державний екологічний університет

канд. іст. наук

Посилання

Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / С. Бенхабиб. – М.: Логос, 2003. – 350 с.

Куропятник А.И. Иммиграция и национальное общество: Франция / А.И. Куропятник // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. – Т. VIII. – № 4. – С. 137-165.

Латынина Ю. Мультикультурализм как разновидность социализма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.delfi.lt/opinions/comments/.

Малахов В. После мультикультурализма: Европа и ее иммигранты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2012/01/27/malakhov.

Мамонова В.А. Мультикультурализм: разнообразие и множество / В.А. Мамонова // Интелрос. – 2007. – № 2. – С. 29-38.

Международная организация по миграции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html.

Рагаускас Р. Парадокс мультикультурализма: толерантность по отношению к нетолерантным [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.delfi.lt/opinions/comments/.

Терборн Г. Мультикультурные общества / Г. Терборн // Социологическое обозрение. – 2001. – № 1. – Т. 1. – С. 50-67.

Тишков В.А. Теория и практика многокультурности / В.А. Тишков // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ; под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. – М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2002. – С. 331- 350.

Трещанин Д. «Мультикультурализм – это тупиковая стратегия». Европа пересматривает отношения с нацменьшинствами, Россия остаётся верна выбранному пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://svpressa.ru/ society/article/38872/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-05

Номер

Розділ

Культура і цивілізація: єдність та відмінність