Бриколаж як форма музичного мислення в опус-музиці ХХ ст.

Автор(и)

  • О. О. Капічіна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна

Анотація

Мета. Дослідити проблему бриколажу та специфіку бриколажного мислення в музичних практиках ХХ ст.

Методика. Розглянуто проблему бриколажу та особливості бриколажної логіки, яка пов’язана з активізацією міфологічного мислення в межах уже наявних можливостей. Безперервне конструювання за допомогою готових конструкцій притаманне сучасному художньому процесу, в якому бриколаж перетворився на новаційний творчий прийом. Проаналізовано бриколажний тип мислення в сучасному мистецтві та з’ясовано специфіку бриколажу як форми музичного мислення. Досліджено механізми музичного мовлення, які споріднені з міфологічними структурами, та сформульовано принципи бриколажного мислення в опус-практиках мінімалізму ХХ ст.

Результати. Бриколажне мислення є однією з форм музично-семіозисного мислення, яке перетворює музичну композицію на кодування-декодування знаково-символьної логіки динамічного руху архетипічних структур. Усвідомлення бриколажного типу мислення в сучасній опус-музиці дозволяє реалізувати установку на смислову невизначеність художніх образів і недомовленість твору в цілому, що пов'язане з відсиланням слухача в пошуках сенсу від одного означуваного до іншого. Художній простір перетворюється у відкрите поле взаємодії смислообразів, що допускає реконструкції та інверсії, і легко обростає довільними асоціативними зв'язками.

Наукова новизна. Доведено, що бриколажний спосіб мислення є формою музично-семіозисного мислення в новаційних практиках опус-музики ХХ ст., що дозволяє структурувати знаковий простір сучасної професійної музики та усвідомити його потенціал.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у виявленні нових форм та механізмів сучасного художнього процесу, його структуруванні на основі принципів бриколажного мислення як форми музично-семіозисного мислення в новаційних практиках опус-музики ХХ ст.

Ключові слова: бриколаж, бриколажне мислення, репетитивна техніка, формулипатерни, мінімалізм.

Біографія автора

О. О. Капічіна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

д-р філос. наук, доц.

Посилання

Леви-Стросс К. Неприрученная мысль / К. Леви-Стросс // Первобытное мышление; пер., вступ. ст. и прим. А.Б. Островского / К. Леви-Стросс. – М.: Республика, 1994. – 384 с.

Леви-Стросс К. Мифологики: в 4 т. / К. Леви-Стросс; пер. с фр. А.З. Акопяна, З.А. Сокулер. – М., СПб.: Унив. книга, 1999-2000. – Т. 1: Сырое и приготовленное. – 2000. – 406 с.

Мартынов В. Конец времени композиторов; послесл. Т. Чередниченко / В. Мартынов. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.

Чередниченко Т.В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи / Т.В. Чередниченко. – М.: Новое музыкальное обозрение, 2002. – 584 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-08

Номер

Розділ

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців