Динаміка інновацій у соціокультурному просторі

Автор(и)

  • Ж. Ю. Кузьміна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Проаналізовано інновації як цілісний соціокультурний феномен. Розкрито сутність інноваційної культури.

Методика. Розглянуто органічний зв'язок традицій і інновацій за допомогою реконструкції концепту самоорганізації, що імпліцитно містить у собі як інформацію про минулий досвід людства, так і ідеали, що орієнтують суспільство на досягнення певної мети в майбутньому. Досліджено феномен інноваційної культури.

Результати. Єдність інноваційності й традиційності, що фіксується в загальнокультурному принципі наступності, є найважливішою передумовою соціального прогресу. Синтез традицій і інновацій, який є основою внутрішнього саморозвитку культури, являє собою діалектичну взаємодію елементів старого і нового, що виникає як реакція апробованого і стабільно старого на умови середовища, що змінилися.

Наукова новизна. Обґрунтовано значення інноваційної культури як об'єктивної необхідності сучасного соціуму.

Практична значущість. Викладені в статті положення, висновки, результати розкривають особливість взаємозв'язку елементів онтологічних передумов інновацій, що обумовлює збалансований підхід до вирішення суспільних проблем.

Ключові слова: інновація, традиція, культура, соціокультурний простір, суспільство, розвиток.

Посилання

Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений / И.В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1993. – 240 с.

Лисин Б.К. Инновационная культура / Б.К. Лисин // Инновации. – 2008. – № 10. – C. 49-53.

Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Алгоритм, 2006. – 384 с.

Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. / А.И. Пригожин – М.: Политиздат, 1989. – 238 с.

Руденко І.М. Інновації: сутність і процеси становлення / І.М. Руденко // Філософські обрії. – 2010. – № 24. – C. 110-120.

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П. Сорокин. – М.: Астрель, 2006. – 1175 с.

Тард Г. Социальные законы / Г. Тард. – М.: Либроком, 2009. – 64 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-08

Номер

Розділ

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців