Морфологічні особливості лучно-чорноземних карбонатних ґрунтів Пасмового Побужжя

Автор(и)

  • З. І. Лемішка Львівський національний аграрний університет, Ukraine
  • В. В. Снітинський Львівський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

лучно-чорноземні карбонатні ґрунти, переліг, рілля, морфологічні особливості, генетичні горизонти, охорона ґрунтів

Анотація

Мета. Дослідити морфологічні особливості ґрунтового профілю лучно-чорноземних кабонатних ґрунтів Пасмового Побужжя на перелозі та за антропогенного використання (рілля), розглянути шляхи оптимізації їх використання для запобігання прояву деградаційних процесів. Методи. Порівняльно-географічний і морфолого-генетичний (профільний). Результати. На основі проведених досліджень проаналізовано особливості морфологічної будови лучно-чорноземних карбонатних ґрунтів у процесі антропогенного використання. Встановлено, що сільськогосподарське використання досліджуваних ґрунтів зумовило зміни їх морфологічних ознак у порівнянні з перелогом, що проявилося на зростанні потужності гумусового шару, зміні забарвлення, структурі, щільності та характері переходу між генетичними горизонтами. З метою оптимізації використаннялучно-чорноземних карбонатних ґрунтів пріоритетними повинні стати заходи з мінімізації навантаження на ґрунти, внесення добрив, застосування нової техніки, науково-обґрунтованого ведення землеробства.

Біографія автора

В. В. Снітинський, Львівський національний аграрний університет

д-р біол. наук, академік НААНУ

Посилання

Гаськевич В. Г. Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. Тернопіль : СМП «Тайп», 2012. № 2 (вип. 32). С. 24–29.

Геренчук К. І. Природа Львівської області : монографія. .– Львів : Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1972. .– 151 с.

Крупский Н. К., Полупан Н. И. Атлас почв Украинской ССР. К. : Урожай, 1979. 160 с.

Оленчук Я., Николин А. Ґрунти Львівської області. Львів : Каменяр, 1969. 83 с.

Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя : монографія. Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 192 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 2. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 1 Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.

Полупан Н. И. Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты. Киев : Урожай, 1988. Т. 1. 269 с.

Полупан Н. И., Носко Б. С., Кузьмичев В. П. Полевой определитель почв. К. : Урожай, 1981. – 320 с.

Шищенко П. Г. Фізико-географічне районування // Географічна енциклопедія України : В 3-х т. – К, 1993. – Т. З : П-Я. – С. 340-343

##submission.downloads##