Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом

Автор(и)

  • Ю. В. Буц Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • О. В. Крайнюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • В. В. Барбашин Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова., Ukraine

Ключові слова:

перевезення небезпечних вантажів, залізничний транспорт, надзвичайні події

Анотація

Мета. Аналіз сучасного стану безпеки руху на залізничному транспорті під час перевезення небезпечних вантажів, статистичний аналіз надзвичайних подій і рівня безпеки. Результати. Надано оцінку причинам виникнення подій з небезпечними вантажами. Складено карту України за кількістю подій та в залежності від видів інцидентів на Укрзалізниці. Висновки. Значна частка транспортних подій відбувається через комерційні несправності, катастрофічний знос основних фондів, але причинами виникнення надзвичайних подій на залізничному транспорті є також порушення вимог безпеки, які тягнуть за собою значну матеріальну шкоду.


Біографії авторів

Ю. В. Буц, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. геогр. наук, доц.,

О. В. Крайнюк, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доц.,

В. В. Барбашин, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

канд. техн. наук, доц.,

Посилання

Правила перевезення небезпечних вантажів. Наказ Мін-ва транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 № 1430 (остання ред. 01.09.2017). URL: http://zakon2.rada.gov.ua

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р. URL:: http://zakon2.rada.gov.uа.

Музикіна С. І. Аналіз безпеки руху під час перевезення небезпечних вантажів на залізничному транс-порті. Вісник АМСУ. Серія: “Технічні науки”, № 1 (51), 2014.– С.135-139.

Дубовіч І. А., Руда М. В. Cучасні еколого-економічні проблеми транспортування небезпечних вантажів Львівською залізницею. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.9. C. 66–71.

Родкевич О. Г. Закономірності та використання факторів ефективності системи перевезення небезпечних вантажів: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К., 2013. 25 c.

Borghettia F., Malavasib G. Road accessibility model to the rail network in emergency conditions . Journal of Rail Transport Planning & Management. Vol., Issue 3, December 2016, P. 237-254.

Šolc M. Hovanec M. The Importance of Dangerous Goods . “Naše more” 62(3)/2015., P. 181-186.

Conca A. , Ridella C. , Sapori E.A Risk Assessment for Road Transportation of Dangerous Goods: A Routing Solution Transportation Research Procedia. Volume 14, 2016, P. 2890-2899.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2016 році . ДСНС України. К., 2017.– 228 с.

Статистичний щорічник. Державна служба статистики України, 2015.– 575 с.

Статистичні дані про Українські залізниці. Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html

Дорожньо-транспортні пригоди, аварії та інциденти на залізничному транспорті. Державна служба України з безпеки на транспорті.– Офіційна сторінка. URL: http://dsbt.gov.ua

Міністерство інфраструктури України: Офіційний сайт. Пояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового плану ПАТ «Українська залізниця» на 2017 рік. URL: https://mtu.gov.ua/)

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29