Методологічні підходи до планування організації забезпечення екологічної безпеки на об’єктах спортивної галузі

Автор(и)

  • Є, В. Імас Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна
  • О. І. Циганенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна
  • С. М. Футорний Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна
  • І. В. Уряднікова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

Ключові слова:

екологічна безпека, спортивні об’єкти, спорт,

Анотація

Розроблено методологічні підходи до планування організації забезпечення екологічної безпеки на об'єктах спортивної галузі з урахуванням положень концепції системи забезпечення екологічної безпеки спортивної діяльності, що включають виконання основних положень концепції системи забезпечення екологічної безпеки в спортивній діяльності: організаційні засади, основні функції, складання поточного та перспективного плану організації забезпечення екологічної безпеки на спортивних об'єктах, проведення громадського обговорення положень, викладених в планах. Зроблено висновки відповідно до яких, планування організації забезпечення екологічної безпеки на спортивних об'єктах повинно враховувати основні положення концепції системи забезпечення екологічної безпеки спортивної діяльності: методологічні підходи, організаційні засади, основні функції, концептуальні підходи управління екологічним ризиком. Для складання плану забезпечення організації екологічної безпеки на спортивному об'єкті необхідно попередньо провести збір та аналіз екологічної інформації у напрямку − екологічна безпека. План організації екологічної безпеки на спортивному об'єкті повинен містити такі основні розділи: організаційно − планові заходи; експлуатаційні заходи; заходи з будівництва, ремонту та реконструкції природоохоронних споруд; правові заходи з питань екологічної безпеки; екологічна освіта і виховання, фінансове забезпечення організації екологічної безпеки; нормативне забезпечення екологічної безпеки.

Біографії авторів

Є, В. Імас, Національний університет фізичного виховання і спорту України

д-р екон. наук, проф.

О. І. Циганенко, Національний університет фізичного виховання і спорту України

д-р мед. наук, проф.

С. М. Футорний, Національний університет фізичного виховання і спорту України

д-р наук з фіз. вих. і спорту, доц.

І. В. Уряднікова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р.№2059 – VIII . Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №29. Ст.315.

Імас, Є.В., Циганенко, О.І., Футорний, С.М., Ярмолюк, О.В. Екологія спорту: монографія, К.: Вид – во «Олімпійська література», 2018. 256 с.

Кліменко М.О., Петрук В.Г., Мокін М.Б., Вознюк Н.М. Методологія та організація наукових дослі-джень (екологія): підручн. Херсон: Вид-во «Олді плюс», 2012. 474 с.

Крайнюков О.М., Некос А.Н.. Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазових територій): підручн. Х.: Фоліо, 2015. 203 с.

Концепция экоустойчивого стадиона (экоустойчивое проектирование и экоустойчивая архитектура для людей). Справочник УЕФА по качеству стадионов. URL: https/ ru. uefa. сom.

План обеспечения экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части (приложение № 5 к Руководству (п.п. 17,23). URL: www. lawix. ru /doc/5659/.

Польовська В.Т. , Туниця Ю.Ю. Екологізація планування маркетингу на підприємствах. Науковий вісник НЛТУ. 2005. Вип.15.7. С.196 - 205.

Постанова Кабінету Міністрів України про «Порядок залучення громадськості щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» від 29 червня 2011 р. №771.

Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності. Суми: Вид-во «Університетська книга, 2008. 392 с.

Солошич І.О., Почтовюк С.І. Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2016.

№3-4(26). С.141 – 145.

Харламова О.В., Шмандій В.М., Ригас Т.Є. Системний підхід до аналізу функціонування екологічної небезпеки та управління безпекою в умовах природно – техногенного навантаження. Екологічні науки, 2015. №12-13. С.5-18.

Хилько М.І. Екологічна безпека України: навч. посібн. К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2017. 267 с.

Цыганенко О. , Склярова Н.А., Путро Л., Оксамитная Л.Ф Научные основы концепции экологической безопасности в олимпийских видах спорта. Наука в олимпийском спорте. 2009. №1. С.55 – 61.

Циганенко О.І., Першегуба Я.В., Склярова Н.А., Оксамитная Л.Ф. Екологічна безпека спортивно – фізкультурної діяльності при створенні спортивних парків у містах – мегаполісах. Гігієна населених місць. 2013. №63. С.396 – 398.

Циганенко О.І., Уряднікова І.В., Першегуба Я.В., Склярова Н.А. Планування екологізації спортивних об'єктів для збереження довкілля та живої природи: проблеми, шляхи вирішення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2018. № 1 – 2 (29). С.92 – 99.

Uryadnikova Inga . Risk management in water treatment systems to improve the environmental safety of operation of thermal power facilities. Banska Bystrica, Slovakia: Bratia Sabovci, s. r. o. Zvolen, 2011. 102 p.

Шмандій В.М., Кліменко М.О. Екологічна безпека: підручн. Херсон: Олді – плюс, 2013. 366 с.