Оцінка відповідності структури природоохоронних територій Європейських країн критеріям МСОП

Автор(и)

  • В. В. Дядченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Г. В. Каракуркчі Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • С. Ю. Петрухін Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • А. В. Дядченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Е. О. Кочанов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0002-7921-9990
  • А. В. Шумілова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

природоохороні території, критерії МСОП, національні парки, заповідники, заказники, пам’ятки природи, регіональні ландшафтні парки, резерват, екологічне законодавство,

Анотація

Мета. Проаналізувати законодавчі бази України та провідних країн Європи (Польщі, Німеччини, Великої Британії, Франції) щодо історії створення, розвитку та сучасної структури природоохоронних територій. Результати. На основі отриманих даних зроблено розподіл та порівняння категорій природоохороних територій Польщі, Німечини, України, Великої Британії і Франції з критеріями Міжнародної спілки охорони природи (МСОП). Висновки. Визначено перспективні напрямки розширення площ ПЗФ названих країн, згідно вимогам МСОП.

Біографії авторів

В. В. Дядченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. хім. наук, доц.,

Г. В. Каракуркчі, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук

С. Ю. Петрухін, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук

Е. О. Кочанов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. військ. наук, доц.,

Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Винтер Г. Окружающя середа, ресурсы, биосфера: Представление о природе и праве// Экологическое право. 2001.№3. С. 30-36.

Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник./За заг. ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. К.:2003.-306с.

Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б.Г. Проць, І.Б. Іваненко, Т.С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. 92 с.

Кушнірук Ю. С., Яковишина М. С. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічні мережі» Рівне: НУВГП, 2011.38 с.

Національна стратегія зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України. Київ: Міністерство охорони навко-лишнього природного середовища, 2009. 35с.

Про екологічну мережу України [Текст]: закон України від 24 червня 2004 р. N1864-IV.// Відомості Верховної Ради. 2004. № 45.

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки [Текст]: закон України від 21 верес. 2000 р. N1989 //Відомості Верховної Ради України. 2000. N 47. ст. 405.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Текст]: Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818 - VI.// Відомості Верховної Ради України. 2011. № 26.

Території та об’єкти ПЗФ України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.pzf.menr.gov.ua

Les reserves naturelles. [Електронний ресурс]. – URL: http://droitnature.free.fr/Shtml/ EspProtege_RN.shtml

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1). [Електронний ресурс]. – URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100

Parcs nationaux de France. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parcsnationaux.fr/

Forms of nature protection. [Електронний ресурс]. – URL: http://www.gdos.gov.pl/forms-of-nature-protection

Formy ochrony przyrody w Polsce. [Електронний ресурс]. – URL: http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/

##submission.downloads##