Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал публікує оригінальні матеріали, в яких розглядаються та критично переосмислюються актуальні питання навчання української та іноземних мов і літератур у середній та вищій школах, теоретичні засади контролю та оцінювання іншомовних навичок та вмінь, проблеми навчання перекладу, зокрема емпіричні та історичні дослідження з лінгводидактики, а також практичні розробки та методичні рекомендації з окресленої проблематики.

Ars Linguodidacticae є журналом відкритого доступу, у якому можуть публікувати результати своїх досліджень викладачі, аспіранти, студенти магістратури. Анотації та онлайн версії повних текстів публікацій перебувають у вільному доступі для всіх читачів на вебсайті журналу.

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам. Всі статті проходять процедуру рецензування. Анотації англійською, українською/російською мовами відображають основний зміст наукових досліджень. Списки довідників копіюються латинським алфавітом для індексації в міжнародних абстрактних і цитаткових базах даних.

Примірники журналу надсилаються до бібліотек, які входять до обов’язкового списку розсилки наукових видань, затвердженого МОН України, та провідних університетів, які забезпечують професійну вищу освіту в галузі підготовки філологів та вчителів української та іноземних мов.

Всі права зарезервовані. При цитуванні слід згадати автора статті та Журналу. Перепечатки або репродукції у будь-якій формі можливі лише за попереднім дозволом видавця.

Процес рецензування

Усі статті, подані до Ars linguodidacticae (Мистецтво лінгводидактики), рецензуються та перевіряються на оригінальність та дотримання етичних норм.

АВТОРСТВО

Авторство рукопису. Авторство повинно належати особам, які брали участь у концептуалізації, виконанні та інтерпретації дослідження. Перш ніж надсилати рукопис, необхідно впевнитися, що всі автори внесені до списку авторів і схвалили остаточну версію статті.

Оригінальність та плагіат. Авторам потрібно надати оригінальну працю, яка буде публікуватися вперше. Якщо автори використали працю або слова інших авторів, це повинно бути оформлено згідно з правилами цитування. Плагіат розглядається як неетична поведінка і спричинить репутаційні ризики для авторів і журналу.

Доступ до даних. Автори повинні забезпечити доступ до праці для редакційного огляду, зберігати працю протягом року з моменту публікації.

Одночасне видання. Автори не повинні публікувати рукопис, який представляє ті ж результати дослідження в декількох журналах. Надання одного рукопису з обсягом однакового тексту більше як 25% до декількох журналів є неетичною поведінкою публікації та і спричинить репутаційні ризики для авторів і журналу.

Приховане авторство. Редактори рішуче не схвалюють приховане авторство, наявність авторства під чужим іменем розглядається як наукова нечесність.

Гостьове авторство стосується ситуації, коли внесок людини в рукопис мінімальний або взагалі не відбувся, але незважаючи на це він включений як автор / співавтор твору.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКТОРА

Моніторинг етичних стандартів: редакція виконує моніторинг етичних стандартів наукових публікацій та вживає заходів проти будь-яких зловживань.

Неупередженість: вирішальне значення має розв’язання питання про прийняття чи відхилення рукопису, якість роботи, її оригінальність, чіткість та відповідність до обсягу журналу. Рукописи оцінюються на основі їх наукової заслуги незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичної ідеології авторів.

Конфіденційність: редактори повинні переконатися, що всі матеріали, надані журналу, залишаються конфіденційними під час розгляду. Вони не повинні розкривати інформацію про подану рукопис нікому, крім авторів, рецензентів та потенційних рецензентів.

Розголошення та конфлікт інтересів: неопубліковані матеріали, надані в рукописі, не повинні використовуватися редактором та редакцією у власному дослідженні без письмової згоди автора (ів). Редакційна колегія не призначає рецензентами тих, хто перебуває в особистих або професійних стосунках з автором (авторами).

ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТА

Оперативність: будь-який рецензент, який не вважає себе кваліфікованим переглянути рукопис або знає, що його своєчасний огляд стане неможливим, повинен повідомити редакторів.

Конфіденційність: всі переглянуті рукописи повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з іншими, крім членів редакційної колегії.

Об'єктивність: огляди повинні проводитися об'єктивно, із використанням наукових аргументів, з метою підвищення якості рукопису. Особиста критика авторів вважається недоцільною. Рецензенти повинні чітко висловлювати свої погляди та надавати відповідні аргументи.

Розголошення або конфлікт інтересів: рецензенти не повинні переглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів, що виникає внаслідок конкурентних, спільних чи інших зв'язків з автором. Інформація, отримана шляхом експертного огляду, повинна бути конфіденційною та не використовуватися для особистої користі.

Анонімність

Всі огляди проводяться анонімно. Редактори не розголошують інформацію про рецензентів.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика експертної оцінки

Політика експертної оцінки

Всі документи розглядаються двома незалежними експертами, призначеними редакційною колегією, яка складається з відомих фахівців у відповідній науковій галузі. Остаточне рішення про публікацію або відхилення статті приймається головним редактором, який керується в своїх діях висновками експертів. Представляючи статтю, автор може вимагати виключення двох науковців або двох університетів / інститутів зі списку можливих експертів.

Процедура експертизи може тривати від 2 тижнів до 2 місяців. Редколегія інформує автора про коментарі експертів, їхні зауваження та про рішення експертів:

  • прийняти статтю до друку;
  • прийняти статтю до друку за умови усунення окремих зауважень;
  • відхилити статтю;

Якщо рішення є позитивним, автор врахував та усунув зауваження (після чого стаття ще раз була переглянута рецензентами), автор надсилає до редакції підписану статтю. Остаточна версія статті підписується автором і експертами до друку, і подальші зміни не дозволяються. Підтверджуючи зміст випуску, Редколегія враховує дату отримання остаточної версії документа.

Вчені, які хочуть взяти участь у процедурі експертного огляду Журналу, повинні мати ступінь у відповідних наукових галузях, відповідний досвід та високу репутацію в академічному світі. Будь-ласка, надішліть своє резюме до редакційної колегії на адресу kafmetod@ukr.net.

Журнал керується етичними стандартами, рекомендованими Комітетом з етики публікацій. Ми рекомендуємо ознайомитись із відповідними правилами на офіційному веб-сайті COPE: http://publicationethics.org

Ми також рекомендуємо ознайомитись із набором ресурсів з етики публікацій, рекомендованими: "Elsevier"

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 Олеся Любашенко, доктор педагогічних наук, професор, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)   alessialiubashenko@gmail.com

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

Пономарьов Микита, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

nikitaponomaryov01@gmail.com

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

В’ячеслав Шовковий, доктор педагогічних наук, професор, зав.кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна); 

slavshovk@gmail.com

Тамара Кавицька, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)

kawicka_t@ukr.net

 РЕДКОЛЕГІЯ:

Daniel Ming Kei Lam, PhD in Education, Lecturer in Language Learning & Assessment at CRELLA, University of Bedfordshire (United Kingdom)   daniel.lam@beds.ac.uk

Isobel Rainey, academic editor, external examiner for UCLES (United Kingdom) isobelrainey@googlemail.com

Olena Rossi, researcherLancaster University (United Kingdom) o.rossi@lancaster.ac.uk

Anjali Patil-Gaikwad, PhD in English Literature, Associate professor of English, C.P.& Berar College, Nagpur (India) anjalipatilgaikwad@gmail.com

Irini-Renika Papakammenou, PhD in Linguistics, Private Institute of Foreign Languages and Research Centre I. Papakammenou  (Greece) renikapap@yahoo.com 

Dina Tsagari, Professor of English Language Pedagogy/TESOL, Oslo Metropolitan University (Norway) dintsa@oslomet.no

Carolyn Westbrook, Test Development Researcher for productive skills (writing and speaking), British Council, London (United Kingdom) carolyn.westbrook@britishcouncil.org

Наталя Дмітренко,  кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна) nataliadmitrenko0302@gmail.com 

Ольга Квасова, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) olga.kvasova.1610@gmail.com

Станіслав Караман, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) s.karaman@kubg.edu.ua

Людмила Науменко, доктор філологічних наук, професор, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) v-naumenko@ykr.net 

Вікторія Осідак, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) viktoriya_osidak@ukr.net 

Людмила Смовженко, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) smovzhenko17@gmail.com 

Наталя Сорокіна, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) sorokinata5@gmail.com

Валентина Черниш,  доктор педагогічних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет (Україна) kaf.mvimit@knlu.edu.ua