Про журнал

Огляд

Журнал є спеціалізованим випуском, уповноваженим Міністерством освіти і науки України для публікації наукових досліджень учителів, викладачів, аспірантів, магістрантів та докторантів, дослідників проблем  середньої та вищої освіти, лінгводидактики та прикладної лінгвістики у галузі викладання української та іноземних мов та літератур.

Згідно з наказом № 420 ДАК України від 15.04. 2021 р, журнал внесено до переліку фахових видань категорії Б (Педагогічні науки).

Ars Linguodidacticae є журналом відкритого доступу, у якому можуть публікувати результати своїх досліджень Анотації та онлайн версії повних текстів публікацій перебувають у вільному доступі для всіх читачів на вебсайті журналу.

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам.

Місія журналу

Журнал створено як дослідницький форум для науковців, щоб підвищувати якість програм викладання та вивчення мов, представляти нові моделі та розповсюджувати найкращі методи викладання та результати досліджень у галузі лінгводидактики. Примірники журналу надсилаються до бібліотек, які входять до обов’язкового списку розсилки наукових видань, затвердженого МОН України, та провідних університетів, які забезпечують професійну вищу освіту в галузі підготовки філологів та вчителів української та іноземних мов.

Всі права зарезервовані. При цитуванні слід згадати автора статті та Журналу. Передрук або репродукція у будь-якій формі можливі лише за попереднім дозволом видавця журналу Ars Linguodidacticae.

Індексування

Ars Linguodidacticae представлено в базах:

  • Google Scholar
  • Crossref
  • ORCID
  • ResearchGate
  • NBUV (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)
  • OJS

Стандарти етики публікації.

Журнал керується етичними стандартами, рекомендованими COPE: http://publicationethics.org та Еlsevier https://www.elsevier.com