Етика та відповідальність

Ars Linguodidacticae прагне до командного стилю видавничої праці. Цінність академічної публікації залежить від етичної поведінки всіх залучених неї. Ars Linguodidacticae беззастережно вірить у сповідування академічної доброчесності та дотримується принципів прозорості та найкращих зразків наукового видавництва COPE. https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо щирості цієї заяви, будь ласка, зв’яжіться з редактором журналу або надішліть нам електронного листа.

Ars Lunguodidacticae приймає :

 • збереження редакційної незалежності редакторів журналів;
 • етику та прозорість видавничої справи;
 • документує процес опрацювання рукописів: редагування, коригування та відхилення.

Автори повинні переконатися, що:

 • їхня наукова праця оригінальна;
 • стаття раніше не публікувалася і була подана лише до цього журналу;
 • якщо матеріал у статті узято з інших джерел (включаючи їх власні опубліковані тексти), то джерела ретельно цитуються, надано посилання й отримано необхідні дозволи на їх використання;
 • їхня праця не порушує жодних прав інших осіб, включаючи права на конфіденційність та права інтелектуальної власності;
 • дані дослідження вірогідні;
 • результати та висновки підтверджені документально;
 • будь-який конфлікт інтересів авторства чітко зазначено під час подання;
 • вони дотримуються всіх дослідницьких етичних принципів наукової доброчесності;
 • вони готові зв'язатися з редактором, щоб виявити та виправити будь-які суттєві помилки після їх виявлення, до чи після публікації їхньої роботи;
 • усі особи, зазначені як автори, брали участь у фактичному авторстві роботи та що всі, хто брав участь, були зазначені та дали згоду на публікацію.

Рецензенти повинні:

 • зберігати конфіденційність розгляду рукописів;
 • утримуватися від безпосереднього контакту з авторами без дозволу редакції;
 • негайно повідомити редактора журналу про будь-які реальні або потенційні конкуруючі інтереси, які можуть вплинути на неупередженість їх рецензування, і відмовитися від рецензування, якщо це необхідно;
 • рецензувати неупереджено.

Головний редактор повинен:

 • моніторити дотримання етичних стандартів наукових публікацій та вживати заходів проти будь-яких зловживань.
 • надавати вирішального значення розв’язанню питання про прийняття чи відхилення рукопису, якість роботи, її оригінальність, чіткість та відповідність до обсягу журналу; забезпечувати рівність наукових заслуг незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичної ідеології авторів.

Редактори повинні:

 • підтримувати та заохочувати послідовну етичну політику журналу;
 • забезпечити конфіденційність процесу розгляду;
 • дотримуватись найвищих стандартів видавничої доброчесності, визнавати випадки наявності конфлікту інтересів;
 • працювати з авторами, рецензентами та членами редакційної ради, якщо це необхідно, щоб переконатися, що вони достатньо поінформовані щодо етики та видавничої політики журналу, а також щоб керівництво журналом з етичних питань було справедливим та неупередженим.

Усі члени редакційного штату повинні

 • пропагувати справедливість і рівність видавничих стандартів, уникати будь-якої дискримінації авторів;
 • заохочувати прозорість та повагу до академічних результатів;
 • поважати конфіденційність авторів та їхніх наукових результатів.