Етика та відповідальність

Ars Linguodidacticae прагне до командного стилю видавничої праці. Цінність академічної публікації залежить від етичної поведінки всіх залучених неї. Ars Linguodidacticae беззастережно вірить у сповідування академічної доброчесності та дотримується принципів прозорості та найкращих зразків наукового видавництва COPE. https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо щирості цієї заяви, будь ласка, зв’яжіться з редактором журналу або надішліть нам електронного листа.

Ars Lunguodidacticae приймає :

 • збереження редакційної незалежності редакторів журналу;
 • етику та прозорість видавничої справи;
 • документує процес опрацювання рукописів: редагування, коригування та відхилення.

Публікація та обмін відкритими даними

Публікація та обмін відкритими відбувається відповідно до Принципів Panton і Принципів FAIR Data. Дані статті можуть бути збережені у сховищах даних файлах даних чи додатках до статті. Пов’язаний зі статтею URL або DOI додається до розділу ресурсів даних статті і повинен зазначатися в покликаннях на статтю. Якщо немає спеціального сховища даних, автори повинні зберігати свої набори даних у загальному сховищі, наприклад, у Zenodo чи аналогічних.

Загальні питання редакційних процесів

Усі редакційні процеси (подання, рецензування, редагування, схвалення/відхилення) забезпечує редакційно-видавнича система Open Journal System (OJS) від Public Knowledge Project. Усі учасники редакційного процесу отримують від редакції через сповіщення електронною поштою. 

Відповідальність авторів

Автори погоджуються на те, що їхні статті будуть опубліковані у відкритому доступі за ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Автори повинні надати рукопис правильною англійською/українською мовою та оформлений відповідно до Керівництва для авторів у Поданні .

Автори повинні переконатися, що:

 • їхня наукова праця оригінальна;
 • стаття раніше не публікувалася і була подана лише до цього журналу;
 • якщо матеріал у статті узято з інших джерел (включаючи їх власні опубліковані тексти), то джерела ретельно цитуються, надано посилання й отримано необхідні дозволи на їх використання;
 • їхня праця не порушує жодних прав інших осіб, включаючи права на конфіденційність та права інтелектуальної власності;
 • дані дослідження вірогідні;
 • результати та висновки підтверджені документально;
 • будь-який конфлікт інтересів авторства чітко зазначено під час подання;
 • вони дотримуються всіх дослідницьких етичних принципів наукової доброчесності;
 • вони готові зв'язатися з редактором, щоб виявити та виправити будь-які суттєві помилки після їх виявлення, до чи після публікації їхньої роботи;
 • усі особи, зазначені як автори, брали участь у фактичному авторстві роботи та що всі, хто брав участь, були зазначені та дали згоду на публікацію.

Автори повинні зазначити всіх основних спонсорів дослідження, яке стосується їхньої статті. Інші джерела підтримки публікації також повинні бути чітко вказані в рукописі як подяки, наприклад, фінансування для мовного редагування статті або будь-яка інша підтримка публікації.

Автори повинні повідомити редакторів про будь-які конфлікти інтересів згідно з Політикою щодо конфлікту інтересів. Відповідальний автор декларувати будь-які конфлікти інтересів від імені всіх співавторів. Конфлікти інтересів можуть стосуватися спільних місць роботи, джерел фінансування, особистих фінансових інтересів, членства у відповідних організаціях тощо.

Відповідальність рецензентів

Рецензенти повинні:

 • зберігати конфіденційність розгляду рукописів;
 • утримуватися від безпосереднього контакту з авторами без дозволу редакції;
 • негайно повідомити редактора журналу про будь-які реальні або потенційні конкуруючі інтереси, які можуть вплинути на неупередженість їх рецензування, і відмовитися від рецензування, якщо це необхідно;
 • рецензувати неупереджено.

Рукописи буде оцінено щонайменше двома рецензентами для забезпечення швидкого прийняття початкового рішення. Рецензенти повинні повідомляти про будь-які конфлікти інтересів.

Рецензенти не зобов'язані ретельно редагувати рукопис, змінювати його структуру або мовний стиль, але повинні зосередитися на його науковій якості та забезпечити, щоб загальний стиль відповідав найкращим практикам чіткого і стислого академічного мовлення. Якщо рецензенти вважають, що рукопис потребує редагування, вони повинні повідомити про це авторів та редактора у своєму звіті.

Рецензенти оцінюють наукову обґрунтованість, ясність, цікавість для аудиторії читачів журналу та якість написання рукопису. Детальні критерії оцінки рукопису наведені в Керівництві для рецензентів у OJS.

У випадках суттєвих розбіжностей між рецензіями або між авторами та рецензентами редактори можуть оцінювати їх на основі свого досвіду або звертатися за порадою до членів редакційної колегії журналу.

Відповідальність редакторів

Головний редактор повинен:

 • моніторити дотримання етичних стандартів наукових публікацій та вживати заходів проти будь-яких зловживань.
 • надавати вирішального значення розв’язанню питання про прийняття чи відхилення рукопису, якість роботи, її оригінальність, чіткість та відповідність до обсягу журналу; забезпечувати рівність наукових заслуг незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичної ідеології авторів.

Редактори повинні:

 • підтримувати та заохочувати послідовну етичну політику журналу;
 • забезпечити конфіденційність процесу розгляду;
 • дотримуватись найвищих стандартів видавничої доброчесності, визнавати випадки наявності конфлікту інтересів;
 • працювати з авторами, рецензентами та членами редакційної ради, якщо це необхідно, щоб переконатися, що вони достатньо поінформовані щодо етики та видавничої політики журналу, а також щоб керівництво журналом з етичних питань було справедливим та неупередженим.

Усі члени редакційного штату повинні

 • пропагувати справедливість і рівність видавничих стандартів, уникати будь-якої дискримінації авторів;
 • заохочувати прозорість та повагу до академічних результатів;
 • поважати конфіденційність авторів та їхніх наукових результатів.

Положення про приватність і конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Редактори та рецензенти, які беруть участь у редакційному процесі, не мають права розголошувати інформацію про зміст авторського оригіналу статті (в цілому або будь-якої частини), статус у процесі рецензування, коментарі та пропозиції рецензентів, а також проміжні або остаточні результати рецензування комусь, крім авторів і рецензентів. Редакція гарантує конфіденційність рецензентів у процесі подвійного сліпого рецензування. Усі учасники редакційного процесу повинні утримуватися від будь-яких коментарів і не розголошувати публічно будь-яких деталей редакційного процесу, процесу рецензування під час підготовки до публікації та після публікації статті. Редакція не зберігає копій відхилених рукописів і не оприлюднює коментарі та зауваження до них.

Політика щодо конфлікту інтересів

Автори надають заяву про відсутність конфлікту інтересів (Форма). Рецензенти не повинні рецензувати рукописи, в яких у них є конфлікт інтересів, що виникає внаслідок конкурентних, спільних або інших відносин, асоціацій чи зв’язків з будь-якими авторами, компаніями або установами, пов’язаними з авторами рукопису.

Політика щодо джерел фінансування

Автори повинні чітко вказати джерела фінансування, що використовувалися для створення їхньої рукопису, особливо ті, що стосуються дослідження та/або публікації. Інформація про фінансову підтримку дослідження конкретними організаціями, у проєктах надається відповідальним автором від імені всіх співавторів при поданні статті.

Крім того, будь-які інші джерела підтримки публікації, такі як фінансування витрат на переклад чи редагування мови статті, повинні бути чітко вказані у рукописі.