Процес рецензування і реагування на оскарження

Внутрішнє рецензування

Відповідальний редактор перевіряє рукописи щодо тематики й реакційної політики журналу. У разі невідповідності рукопис буде відхилено до рецензування.  Рукописи статей, які не відповідають вимогам журналу щодо структури та оформлення, повертають авторам на доопрацювання та повторне подання. Якщо автор не надіслав відповіді на запит редактора впродовж 30 календарних днів, вважається, що рукопис не перебуває на розгляді в редакції журналу. 

Рукописи статей, у яких після перевірки на плагіат у системі StrikePlagiarism  виявлено значний відсоток текстових запозичень, повертають авторам на доопрацювання. У разі виявлення ознак плагіату статтю повертають авторові  без права повторного подання цієї статті.

Зовнішнє рецензування

Усі статті, подані для публікації, підлягають подвійному  сліпому  рецензуванню  відповідно до Рекомендацій для рецензентів від Європейської асоціації наукових редакторів і вимог Ars Linguodidacticae. Зовнішнє рецензування здійснюється щонайменше двома зовнішніми рецензентами, які є експертами в науковій галузі конкретної статті за публікаціями та напрямком наукових досліджень. Члени редакційної колегії також можуть бути рецензентами. Оцінка рецензента здійснюється відповідно до шаблону OJS з переведенням у кількісні відповідники (Форма)

Варіанти рішення рецензента:

  • прийняти;
  • прийняти після незначних доопрацювань (5 днів на внесення незначних змін відповідно до коментарів рецензентів);
  • прийняти після суттєвих доопрацювань  (10 днів на суттєве доопрацювання рукопису);
  • відхилити з пропозицією повторного подання (запропоновано повторно подати статтю після істотного доопрацювання);
  • відхилити (без права на повторне подання)

Автор повинен надіслати доопрацьовану статтю, надавши разом із чіткими відповідями на зауваження/коментарі рецензентів. Усі зміни автор виділяє в тексті статті.У разі другого раунду рецензування рецензента можуть попросити оцінити доопрацьовану версію рукопису з огляду на рекомендації рецензента, подані під час першого раунду рецензування. Загальний термін рецензування не перевищує 3 місяці з дати надходження статті до рецензента.

Оскарження і заяви

Редакційна колегія та Видавець роблять необхідні кроки для врегулювання будь-якої скарги або претензії щодо порушень етики, пов'язаних із наданим рукописом або опублікованою статтею у журналі. Кожне повідомлення про неетичну поведінку має бути розглянуте незалежно від часу вчинення можливого порушення. У разі підтвердження порушення етичних принципів, Редакційна колегія та Видавець публікують виправлення, відкликання або вибачення на веб-сайті журналу.

У разі спірних питань, Редакційна колегія журналу діє відповідно до інструкцій COPE щодо порушень публікаційної етики: https://publicationethics.org та керується Порядком подання скарг і апеляцій.