ІНТЕРАКТИВНИЙ СПЕЦКУРС «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРОФІЛЬНИХ ШКІЛ ІІІ СТУПЕНЯ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2019.3.05

Ключові слова:

майбутні вчителі, професійна іншомовна компетентність, комунікативні стратегії, професійне іншомовне спілкування

Анотація

Розглянуто особливості змісту інтерактивного спеціалізованого курсу «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх учителів іноземної мови загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня як засіб теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів, що спряє їхньому особистісному і професійному розвитку. Пропонується опис дисципліни, її основні завдання, а також короткий огляд лекційних і практичних занять, що складають зміст спецкурсу.

Біографії авторів

Наталія Сорокіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

PhD, Assistant Professor, Department for Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign Languages and Literatures, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Her research interests lie within the areas of implementing Information Technologies in the teaching-learning process, professional communicative strategies, modern teaching strategies.

Людмила Смовженко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

PhD, Associate Professor, Department for Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign Languages and Literatures, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Her research interests: innovations in teaching foreign languages, interactive technologies, professional communication strategies.

Ірина Костенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Assistant Professor, Department for Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign Languages and Literatures, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Research interests: learning strategies, professional communicative strategies, language testing and assessment.

Посилання

Kontseptsiya rozvytku profil’noho navchannya u zagal’noosvitnih shkolah Ukrainy.

(Концепція розвитку профільного навчання у

загальноосвітніх школах України //Електронний ресурс. Режим доступу: http://lyceum.org.

ua/profili-navchannya.html)

Programa navchal’noyi dystsipliny «Inozemna mova profil»nogo spryamuvannya» napryamu

pidhotovky 014 Serednya osvita Klasteru «Serednya osvita – Ukrains’ka mova, literatura inozemna mova: teoriya I metodyka navchannay» magistry (2018). (Програма навчальної дисципліни

«Іноземна мова профільного спрямування»

напряму підготовки 014 Середня освіта,

кластеру «Середня освіта – Українська мова

і література, іноземна мова: теорія і методика

навчання» (магістри). Укл. Н.В.Сорокіна– К.:

Поліграф. Print.

Slastyonin, V.A. (2000) Pedagogika : uch.

pos. dlya stud. ped. uch. zavedeniy (Педагогика:

[уч. пос. для студ. пед. уч. заведений]

/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко –

-е изд. – М.: Школа-Пресс. Print.

Sokolova I.V. (2008). Profesiyna pidhotovka maibutnyogo vchytelya-filologa za dvoma

spetsial’nostyamy: monohrafiya (Професійна

підготовка майбутнього вчителя-філолога за

двома спеціальностями: монографія. МОН

України. АПН України. Ін-т пед.освіти і освіти

дорослих. – Маріуполь – Д.: АРТ-ПРЕС. –

с.) Print.

Sorokina, N.V. (2018) Rozvytok profesiynyh yakostei maibutnih filolohiv u profesiyniy inshomovniy pidhotovtsi (Cорокіна Н.В. Розвиток професійних якостей майбутніх

філологів у професійній іншомовній підготовці // Міжнародний науковий вісник «Освіта

і наука» вип.24(1) – Режим доступу:

http://msu.edu.ua/educationandscience/

uk/2018/12/26/%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-225/

Sorokina N.V., Smovzhenko L.G., Kostenko I.V. (2018). Spetskurs «Inozemna mova profil’nogo spryamuvannya» dlya maibutnih vchyteliv zahal’noosvitnih profil’nyh shkil III stupenya»

(Сорокіна Н.В., Смовженко Л.Г., Костенко

І.В. Спецкурс «Іноземна мова профільного

спрямування» для майбутніх учителів

загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня),

The 5th International youth conference –

Perspectives of science and education‖ (October 19, 2018) SLOVOWORD, New York, USA.

С.139-144. ) Print.

Shchukin, A.N. (2006). Obucheniye inostrannym yazykam. Teoriya i praktika (Щукин

А.Н. Обучение иностранным язикам: Теория

и практика: [учебн. пос. для препод. и студ.].

-е изд., испр. и доп.. – М.: Филоматис. – 480с.)

Print.

Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Institute of Philology (official) Accessed from:

http://univ.kiev.ua/ua/departments/philology.

Moss, Donna (2005). Teaching for Communicative Competence, Interaction in the ESOL

Classroom, NCSALL: Focus on Basics, Vol. 7, Issue C, Accessed 2-13-07 from: http://www.ncsall.

net/?id=739

Parrish, B. (2004). Teaching Adult ESL A

Practical Introduction New York, NY: McGraw

Hill. Print.

Walsh, S. (2013). Classroom Discourse and

Teacher Development. Edinburgh: Edinburgh

University Press, 2013. Print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-25

Як цитувати

Сорокіна, Н., Смовженко, Л., & Костенко, І. (2019). ІНТЕРАКТИВНИЙ СПЕЦКУРС «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРОФІЛЬНИХ ШКІЛ ІІІ СТУПЕНЯ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ. ARS LINGUODIDACTICAE, (3), 38–45. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2019.3.05

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ