ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРАМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2022.2.04

Ключові слова:

аудитивна компетентність, драматизація, учні початкової школи

Анотація

У статті висвітлено питання використання драматизації в процесі формування англомовної аудитивної компетентності учнів початкової школи. Проаналізовано сутність поняття «аудитивна компетентність» та її зміст відповідно до рівня Перед-А1, визначеного у новій редакції Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (2020), обгрунтовано можливість застосування драматизації у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку та важливість її використання на початковому етапі навчання. Здійснений теоретичний аналіз наукових джерел з питань формування аудитивної компетентності, починаючи з висвітлення роботи психологічних механізмів аудіювання до специфіки навчання аудіювання у початковій школі. На підставі цього аналізу та урахування практичного досвіду роботи авторами розроблений комплекс вправ з формування аудитивної компетентності молодших школярів. У ньому представлені та описані етапи/підетапи роботи з формування аудитивної компетентності та їх зміст – вправи з інтегрованими елементами драматизації. Розроблений комплекс вправ проілюстрований практичною розробкою. Застосувавши комплекс вправ в умовах навчання молодших школярів, автори підсумовують, що метод драматизації є дієвим засобом оптимізації формування англомовної аудитивної компетентності учнів початкової школи на уроках англійської мови.

Біографії авторів

Оксана Михайлова, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент. Кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті, Навчально-науковий інститут педагогіки

Ольга Гуманкова, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент. Кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті, Навчально-науковий інститут педагогіки

Тетяна Григор’єва, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент. Кафедра англійської мови, Навчально-науковий інститут іноземної філології

Посилання

Abramian, V. T. (2006). Teatralna pedahohika [Theatrical pedagogy]. Lenvit. (in Ukrainian).

Badan, A.A., Holikova, O.M. (2019). Teatralisatsiia iak pedahohichna tekhnologiia navchannia inozemnym movam [Theatricalization as a means of teaching foreign languages]. Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva [Issues of development of the Ukrainian society]. Bulletin of the National Technical University «KhPI», 1:78-82 (in Ukrainian).

Bihych, O. B. (2006). Teoriia i praktyka formuvannia metodychnoi kompetentsii vchytelia inozemnoi movy pochatkovoi shkoly [Theory and practice of the formation of the competence of methods of the teacher of a foreign language of primary school]. Lenvit. (in Ukrainian).

Council of Europe (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Council of Europe Publishing, Strasbourg, available at www.coe.int/lang-cefr.

Kalinina, L.V., Shcherba, N.S., Prokopchuk. N. R., Kuzmenko, O. Y., & Grigoreva, T. Y. (2022). Na shlyakhu do profesiynoyi maysternosti: vid studenta do vchytelya. [The journey from an English learner to an English teacher]. Navchalnyy posibnyk. Vydavnytstvo Yevrovolyn. (in Ukrainian).

Kalko, R. M. (2011). Vykorystannia teatralnoi pedahohiky u pochatkovii shkoli [The usage of theatrical pedagogy in primary school]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka,1(10), 215-221. (in Ukrainian).

Mykhailova, О., Humankova, О., & Grigorieva, Т. (2021). Vykorystannia dramatyzatsii u navchanni angliiskoi movy ditei molodshogo viku [Using drama in teaching English to primary school learners]. Ars Lsnguodidacticae, (6), 21–28. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2021.6.03

Nikolayeva, S.Y. (Red.). (2013). Metodyka navchannya inozemnykh mov i kulʹtur: teoriya i praktyka. Pidruchnyk dlya studentiv klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv. [Teaching foreign languages and cultures: Theory and practice. Textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities.]. Lenvit. (in Ukrainian).

Roman, S. V. (2008). Metodyka navchannia anhliiskoi movy u pochatkovii shkoli [Methods of Teaching English in Primary School]. Lenvit. (in Ukrainian).

Samoylyukevich, I. V. Mykhaylova, O. S. Zimovets, O. A. Dengaeva, S. V. Vozniuk, O. V. Humankova, O. S., & Kravets, O. E. (2022). Inozemna mova za profesiynym spryamuvannyam: Navchalno-metodychnyy posibnyk z anhliyskoyi movy dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Foreign language for professional purposes: Workbook for students of tertiary level.]. Vydvo ZHDU im. I.Franka (in Ukrainian).

Zubryk, А. (2020). Interactyvni metody i pryiomy navchannia angliiskoi movy uchniam pochatkovyh klassiv [Interactive methods and techniques of teaching English to young learners]. Aktualni pytannnia humanitarnyh nauk [Issues of the humanities]. Mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytety imeni Ivana Franka. [Interuniversity collection of papers of young researchers]. 2(28), 87-92. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-01

Як цитувати

Михайлова, О., Гуманкова, О., & Григор’єва, Т. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРАМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. ARS LINGUODIDACTICAE, (10), 46–55. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2022.2.04

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛАХ